Huyện Dầu Tiếng: Hội nghị quán triệt, triển khai Luật An ninh mạng

04/01/2020    Lượt xem: 157    In bài viết   Độ tương phản  

Hội nghị được xem đĩa DVD do Trung tá Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) quán triệt, triển khai Luật An ninh mạng. Luật An ninh mạng gồm 07 Chương, 43 Điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã họi, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhiều quy định trong Luật An ninh mạng quy định rõ trách nhiệm với cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý hệ thống thông tin và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng; góp phần quan trọng hình thành không gian mạng an toàn, lành mạnh; góp phần nâng cao khả năng bảo vệ an ninh mạng trước những nguy cơ đến từ không gian mạng, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Quang cảnh Hội nghị

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người; nhưng cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Bảo vệ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nhiệm vụ chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, các nước đã ban hành cảc văn bản phảp luật và thiết lập quy tắc ứng xử để điều chỉnh các hành vi, mối quan hệ xã hội trên không gian mạng, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Luật An ninh mạng của Việt Nam được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Đây là văn bản quan trọng, được xây dựng hết sức công phu, chặt chẽ, đã tham khảo, tiếp thu những văn bản quy phạm pháp luật của các nước trên thế giới, phù hợp với quan hệ quốc tế và xu hướng phát triển; qua đó, góp phần điều chỉnh những vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách đang đặt ra hiện nay. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng...

Sau Hội nghị, Cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; chiến sĩ Công an, Quân sự huyện; Chỉ huy trưởng và Trưởng Công an các xã, thị trấn nắm rõ những nội dung cơ bản, vấn đề cốt lõi của Luật An ninh mạng; nhận thức vai trò, vị trí của Luật An ninh mạng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo chủ quyền, quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước; thống nhất và nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ an ninh mạng khi tham gia hoạt động trên không gian mạng; mọi hoạt động trên không gian mạng đều phải hướng tới an toàn, an ninh và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật An ninh mạng.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 449
Tuần này: 4334
Tháng này: 6011
Tổng truy cập: 537184