Đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

08/08/2022    Lượt xem: 319    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã triển khai rà soát, tái cấu trúc thủ tục hành chính (TTHC) và đăng ký cung cấp 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện DVCTT mức độ 3 và mức độ 4. Đảm bảo công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; chỉ đạo CBCC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp khuyến khích và hướng dẫn tổ chức và cá nhân đăng ký sử dụng DVCTT khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Cùng với đó, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai đảm bảo lộ trình, tiến độ thực hiện Dịch vụ công 3 và 4 như: chỉ đạo triển khai Dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và  tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; công văn đăng ký các  TTHC thực hiện DVCTT mức độ 3,4 và triển khai nhằm đảm bảo lộ trình, tiến độ thực hiện DVCTT mức độ 3,4; bồi dưỡng, tập huấn quy trình nghiệp vụ, kỹ năng, thao tác thực hiện DVCTT mức độ 3,4 trên địa bàn huyện; thuê thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ Kế hoạch triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính; triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính; công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đủ điều kiện thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; cử nhân sự phụ trách thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện DVCTT và thành lập Đội hình nguyện viên tham gia hỗ trợ thực hiện DVCTT.

Song song đó, việc rà soát, đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật để kết nối, trang thiết bị CNTT để triển khai công tác triển khai DVCTT mức độ 3 và 4; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công Quốc gia; thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và đã đăng ký nhu cầu mua sắm thiết bị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương nhưng do tình hình mua sắm tập trung không kịp cung cấp thiết bị để triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 5879/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh, nên huyện đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí cải cách hành chính để thuê máy tính, máy scan, máy photo có chức năng scan để phục vụ công tác triển khai DVCTT 3, 4 và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đồng thời, đã phối hợp cùng VNPT huyện triển khai chữ ký số di động (sử dụng SIM), chữ ký số từ xa mà không cần nộp giấy; lắp đặt các bảng quy trình tổng thể tiếp nhận và giải quyết TTHC, áp phích tuyên truyền việc thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện; phối hợp với Văn phòng UBND, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh và Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương triển khai tập huấn DVCTT mức độ 3 và 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng tình nguyện viên của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, huyện cũng đã công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành của tỉnh; cung cấp danh sách nhân sự thực hiện đối soát, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong quá trình triển khai của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để cấu hình trên nền tảng thanh toán trực tuyến; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội,  xe tuyên truyền lưu động, Đài Tuyền thanh huyện, xã …; xây dựng các video trực quan đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận để triển khai tại các địa điểm công cộng, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả huyện, xã.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức và cá nhân biết về phương thức, cách thức, sự tiện lợi khi sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến với cơ quan nhà nước xuyên suốt 24 giờ/ngày tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet (đồng thời người nộp hồ sơ có thể được cung cấp kịp thời và chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết TTHC đầy đủ và chi tiết) và việc giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, 4. Đặc biệt, đối với DVCTT mức độ 4 người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí thông qua hình thức thanh toán trực tuyến trên môi trường mạng, nhận kết quả tại nhà nếu có nhu cầu mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan nhà nước hay Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp./.

Huy Bằng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2331
Tuần này: 2331
Tháng này: 8549
Tổng truy cập: 2107656