Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

18/02/2021    Lượt xem: 33    In bài viết   Độ tương phản  

Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn có Ban Chấp hành Đảng bộ xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tại điểm cầu Bình Dương, dự Hội nghị có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng: Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01 đến 01/01/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển chương trình của năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên 3 phương diện:

Thứ nhất là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội.

Thứ hai là sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thứ ba là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh.

Đại hội đã tạo không khí rất phấn khởi, trách nhiệm, những người dự Đại hội thấy mình được hun đúc một niềm tin rất lớn lao vào Đại hội, đây là điều đặc biệt. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các báo cáo viên phải làm lan tỏa được tinh thần thành công toàn diện trên các mặt của Đại hội XIII tới nhân dân.

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo về công tác đối ngoại của Đảng

Tiếp đó, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao đổi một số nội dung về tình hình thế giới và hoạt động của Đảng, Nhà nước trong năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021

Về nhiệm vụ tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền theo ý kiến chỉ đạo, nội dung phát biểu Bế mạc Đại hội XIII của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; thông báo về kết quả Đại hội; tổ chức tuyên truyền, làm rõ những khái niệm, nội dung mới, cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức quán triệt, học tập, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh dư luận tích cực của quốc tế về kết quả Đại hội nhằm tạo không khí thuận lợi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền những thành tích nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, hướng vào chủ đề: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như hiện nay; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng; thể hiện được tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo viên, các cơ quan thông tin đại chúng cần tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giới thiệu những thành tựu của đất nước, địa phương sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các hoạt động tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, văn kiện Đại hội của các cấp ủy Đảng; các chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bình Dương

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông đã thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời cho biết quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chỉ đạo thực hiện nhanh, quyết liệt. Lực lượng công an, quân sự kết hợp kiểm tra nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, những trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch theo quy định; bảo đảm sức khỏe, an toàn của nhân dân. Vận động người lao động ngoài tỉnh ở lại Bình Dương ăn tết, không về quê - những vùng có dịch sẽ gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Các ngành, đoàn thể cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò trong việc kêu gọi xã hội hóa để huy động toàn dân tham gia ủng hộ chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân có một cái tết an lành, an toàn.

Phan Vũ

 

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 236
Tuần này: 3734
Tháng này: 19642
Tổng truy cập: 855731