Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước và Chương trình phát triển Thanh niên huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2011 - 2020

11/01/2021    Lượt xem: 57    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Khắc Tuấn, Phó Trưởng Phòng Xây dựng Chính quyền – Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ, cùng lãnh đạo các cơ quan, phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe thông qua Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước và Chương trình phát triển Thanh niên giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của UBND thị trấn Dầu Tiếng và UBND xã Thanh An về kết quả thực hiện Chương trình Cải cách hành chính tại địa phương; báo cáo tham luận của UBND xã Minh Thạnh và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện trong thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên thời gian qua.

Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011- 2020, bên cạnh đó Ông cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, như: về Chương trình Cải cách hành chính, tuy huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng kết quả thực hiện chưa cao, điểm số cải cách hành chính của huyện tuy có được cải thiện qua các năm nhưng còn chậm, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính còn thấp so với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Về chương trình phát triển Thanh niên còn một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu, chưa phân biệt rõ giữa vai trò quản lý Nhà nước về Thanh niên với hoạt của tổ chức Đoàn Thanh niên; vẫn còn một số thanh niên thiếu hoài bão, lý tưởng, vướng vào các tệ nạn xã hội,... Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của vấn đề, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp tích cực nhằm khắc phục các hạn chế. Cụ thể: Về công tác Cải cách hành chính, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, trên cơ sở đó phân khai các chỉ tiêu thành kế hoạch cụ thể từng năm để triển khai thực hiện cho đảm bảo; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cải cách hành chính huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng các phần mềm trong hoạt động nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thân thiện và hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao. Về chương trình phát triển Thanh niên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt và phân định cụ thể giữa chức năng quản lý nhà nước về Thanh niên với hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước cho thanh niên, làm cho thanh niên nhận thức rõ vai trò của mình đối với cộng đồng và xã hội, từ đó tự giác phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực xây dựng lối sống trong sáng, lành mạnh và tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 10 năm qua, Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện cho 4 tập thể, 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính; 5 tập thể, 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

Bình Nguyễn

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 425
Tuần này: 3923
Tháng này: 19831
Tổng truy cập: 855920