UBND huyện Dầu Tiếng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020 theo hình thức trực tuyến

21/11/2020    Lượt xem: 257    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự tại điểm cầu Phòng họp I - UBND huyện có ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện – Chủ trì phiên họp; ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện; cùng các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn có lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ, các đoàn thể và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp

Qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của UBND huyện cho thấy: Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn; kết quả đã có 32/33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 17.650 tỉ đồng, tăng 13,39% so cùng kỳ, đạt 98,74% so kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 7.851 tỉ đồng, tăng 18% so cùng kỳ, đạt 96,72% so kế hoạch; giá trị thương mại - dịch vụ đạt trên 5.497,2 tỉ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ, đạt 99,65% so kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 4.301,1 tỉ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ, đạt 101% so kế hoạch. Tổ chức thẩm tra, hoàn tất hồ sơ và trình tỉnh thẩm định xét công nhận 04 xã (Định Hiệp, Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Triển khai điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung) đối với 8 xã. Nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020 là gần 383,2 tỉ đồng; trong đó: vốn ngân sách: 210,15 tỉ đồng, vốn tín dụng: 155 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp: 42,25 tỉ đồng (vốn sản xuất kinh doanh), huy động cộng đồng dân cư đóng góp (hiến đất, công lao động, hoa màu,...): 15,35tỉ đồng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, huyện quan tâm thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội: đã cấp phát kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, xã hội với tổng số tiền 88 tỉ 143 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn vận động xã hội hóa hơn 3.122 phần quà, trị giá trên 1,2 tỉ triệu đồng. Triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020;  tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế. Trao tặng 19 nhà Chữ thập đỏ, nhà Nghĩa tình đồng đội, nhà Mái ấm tình thương, nhà Nhân ái cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (với tổng số tiền gần 1,97 tỉ đồng). Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020, kết quả toàn huyện còn 304 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,96%; 417 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,31%. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thành lập Ban Chỉ đạo đáp ứng với dịch COVID-19 nhằm điều hành các hoạt động trong phòng, chống dịch trên địa bàn. Kịp thời mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia. Chỉ đạo rà soát, trình UBND tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quy định với tổng kinh phí trên 10,26 tỉ đồng. Đồng thời vận động quyên góp, hỗ trợ người dân bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung được 1.062.763.000 đồng tiền mặt và hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá 243.899.000 đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, UBND huyện xác định: Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 và các dự án khuyến nông, các đề án nông nghiệp đã được phê duyệt. Phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã phải giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn sản xuất, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình nhằm giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp An Lập. Tiếp tục lập các bước thủ tục đưa 07 cụm công nghiệp vào Quy hoạch xây dựng đô thị, Quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030. Triển khai thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo hình thức xã hội hóa; kêu gọi đầu tư, phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, các dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021; hoàn thiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác quản lý môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản. Tập trung chỉ đạo trong công tác thu và chống thất thu ngân sách; đảm bảo thu đủ, thu đúng; hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm, đáp ứng được nhiệm vụ chi; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng theo Luật Ngân sách. Hoàn thiện quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Triển khai các bước lập quy hoạch đô thị loại V đối với xã Long Hòa. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025.

Đảm bảo cấp phát chế độ và giải quyết kịp thời các thủ tục về chính sách cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, xây nhà đại đoàn kết cho các đối tượng xã hội. Theo dõi việc thực hiện pháp luật lao động, chính sách tiền lương, an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Thực hiện tốt chương trình Y tế - Dân số, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; Đẩy mạnh công tác truyền thông, giám sát và chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19; tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh, an toàn lao động. Tập trung tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại trong năm 2021, các nhiệm vụ chính trị của đất nước và huyện nhà, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị. Thường xuyên đẩy mạnh các đợt tấn công tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực trong năm 2021. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo Đề án 02 của Huyện ủy. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2025), do đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 phải bám sát Nghị quyết Đại hội, có phân khai cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cho đầy đủ, thống nhất. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND huyện, đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện, các xã, thị trấn phải xây dựng Kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện cho đồng bộ, kịp thời, toàn diện và hiệu quả.

Bình Nguyễn

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 300
Tuần này: 3798
Tháng này: 19706
Tổng truy cập: 855795