Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện

20/10/2020    Lượt xem: 86    In bài viết   Độ tương phản  

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện là thành viên của đoàn. Đoàn giám sát mời ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện tham gia chỉ đạo chung và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan cùng tham gia hoạt động giám sát.

Theo quyết định, đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với trường Trung học cơ sở Định An, trường Mầm non Long Tân, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn giám sát làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Tại các buổi giám sát, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình công tác lập dự toán, phân bổ dự toán; tình hình sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí được giao; những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong quá trình khai thực hiện nhiệm vụ; những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị.

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận các đơn vị, địa phương đã bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện công tác thu - chi, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục được giao cơ bản đảm bảo theo quy định, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục. Tuy nhiên qua giám sát, đoàn cũng phát hiện một số tồn tại trong công tác lập dự toán, phân bổ dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được giao của một số đơn vị; việc quản lý các nguồn thu ngoài ngân sách cũng còn hạn chế. Qua đó, đoàn giám sát đã đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục được giao trong thời gian tới.

                                                                                         Bình Nguyễn

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1552
Tuần này: 8009
Tháng này: 5196
Tổng truy cập: 702484