UBND huyện họp thông qua Kế hoạch thực hiện công tác chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2021 - 2025

31/08/2020    Lượt xem: 139    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự có đại diện UB.MTTQVN huyện; lãnh đạo các ban, ngành liên quan; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi họp

Theo Kế hoạch thực hiện công tác chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2021 - 2025, Huyện sẽ quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc  Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/07/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng tới các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng nhằm tri ân những cá nhân và gia đình có nhiều cống hiến, đóng góp hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, phát triển phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” rộng khắp và hiệu quả với những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng.

Tập trung rà soát giải quyết các chính sách người có công với cách mạng; đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; huy động, bố trí nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; nâng cao mức sống của người có công và gia đình có công với cách mạng. Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tổ chức thăm hỏi, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa,... Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính  trị và toàn xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đối với công tác người có công với cách mạng.

Huyện Dầu Tiếng hiện đang quản lý 3 đối tượng, trong đó: Tổng số đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.020 người; tổng số đối tượng hưởng trợ cấp 01 lần là 2.840 người. Toàn huyện không còn hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí mới của Tỉnh, cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ chính sách, qua điều tra tình hình đời sống đối tượng chính sách hàng năm (tháng 7/2020): 811 đối tượng, kết quả: hộ giàu 44 hộ, chiếm 5,43%; hộ khá 207 hộ, chiếm 25,52%; hộ trung  bình 538 hộ, chiếm 66,34%; hộ khó khăn 02 hộ, chiếm 2,71%. Thu nhập bình quân từ 2 đến 3 triệu đồng/hộ. Trong giai đoạn 2015 - 2020 đã xây dựng và sửa chữa 127 căn nhà tình nghĩa, trong đó xây dựng mới 34 căn với tổng kinh phí trên 6,44 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2021 -2025, UBND huyện sẽ phối  hợp  cùng  Ủy ban Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban, ngành, đoàn thể vận động mọi nguồn lực hỗ trợ để tiếp tục không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo. Phấn đấu nâng tỷ lệ mức sống đối tượng chính sách giàu lên 6%, khá 26%, trung bình 68%. Đến năm 2025, phấn đấu đạt: 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; giữ vững chỉ tiêu 100% xã, thị trấn làm tốt công tác Thương binh Liệt sĩ và người có công; đảm bảo 100% người có công với cách mạng được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 90% con, cháu người bị ảnh  hưởng chất độc hóa học được tư vấn để phát hiện sớm, can thiệp sớm, phục hồi chức năng các dị tật bẩm sinh và các dạng khuyết tật.

Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Căn cứ nhu cầu cần được hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn, hàng năm, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng 02 căn và sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa. Tùy theo tình hình thực tế có thể hỗ trợ đột xuất thêm cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đẩy mạnh phong trào chăm sóc phụng dưỡng Thương binh, gia đình Liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bảo quản, sửa chữa kịp thời Nghĩa trang liệt sĩ và các nhà bia ghi tên liệt sĩ. Thực hiện đổi mới công tác quản lý, thực hiện cải cách hành chính trọng tâm là giảm bớt thủ tục phiền hà cho người có công. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách người có công với cách mạng. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội đối với công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; đưa hoạt động đền ơn đáp nghĩa trở thành việc làm thường xuyên của toàn xã hội.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 382
Tuần này: 3880
Tháng này: 19788
Tổng truy cập: 855877