HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ Mười Hai

31/07/2020    Lượt xem: 45    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự phiên khai mạc vào sáng ngày 23/7/2020 có ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; ông Bùi Văn Ra, Uỷ viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; ông Nguyễn Phương Linh, đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các ông bà là lãnh đạo UBND, UB.MTTQVN huyện; tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại diện cử tri trong huyện.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Thông báo kết quả tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa IV; Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ kiểm sát 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ Mười Hai HĐND huyện khóa IV; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đối với các nội dung trình kỳ họp thứ Mười Hai - HĐND huyện.

Thông qua các tờ trình: Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Tờ trình của UBND huyện về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình về giao bổ sung UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ Mười và Mười Một; hoàn chỉnh và ký ban hành các văn bản Nghị quyết kỳ họp theo quy định. Thông qua việc xem xét các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan hữu quan trình các kỳ họp; thông qua hoạt động chất vấn đối với các ngành về những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm. Tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020); giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua việc tham dự các cuộc họp của UBND huyện về giải quyết đơn thư của công dân, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri theo Luật quy định; công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện được tiến hành thường xuyên thông qua việc phân công các Ban chủ trì thẩm tra các dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến một số vấn đề trong hoạt động giám sát,....

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện một  số giải pháp tích cực nhằm đảm bảo kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đã quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, các đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi từ huyện đến cơ sở; đảm bảo khám và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông đều kéo giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể: Ước tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện đạt gần 7.631,5 tỉ đồng, đạt 42,69% so kế hoạch, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên 3.292 tỉ đồng, đạt 40,56% so kế hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ gần 2.945,9 tỉ đồng, đạt 53,4% so kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp gần 1.393,6 tỉ đồng, đạt 32,86% so kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tổ chức thẩm tra, hoàn tất hồ sơ và trình tỉnh thẩm định xét công nhận 04 xã (Định Hiệp, Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Triển khai thực hiện dự án “Mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP”.

Triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Rà soát, cập nhật hoàn chỉnh các biểu mẫu theo dõi hộ nghèo; cập nhật phần  mềm  hộ  nghèo. Thực hiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình các hộ nghèo trong dịp Tết và sau Tết. Trình tỉnh hỗ trợ cho 462 người bán vé số lẻ trên địa bàn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với số tiền trên 415,8 triệu đồng; hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn huyện với số tiền gần 7,8 tỉ đồng. Trao tặng 06 nhà Chữ thập đỏ, Nghĩa tình đồng đội, nhà Mái ấm tình thương, nhà Nhân ái cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hoạt động của các doanh nghiệp cơ bản đảm bảo những vẫn có một số doanh  nghiệp bị ảnh  hưởng bởi dịch COVID-19, đặc  biệt là các mặt  hàng dùng để xuất khẩu. Cụm Công nghiệp Thanh An đang triển khai đầu tư hoàn thiện phần diện tích còn lại. Đến nay, toàn huyện có 381 doanh nghiệp (trong đó có 51 doanh nghiệp sản  xuất), tăng 17 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án Cụm công nghiệp An Lập, dự án mở rộng Khu Công nghiệp Bàu Bàng về phía xã Long Tân. Tiếp tục lập các bước thủ tục đưa 07 cụm công nghiệp vào quy hoạch phát triển. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020; tuyên truyền, vận động phát triển mới các Hợp tác xã; trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 01 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trong toàn huyện lên 22 hợp tác xã.

Tình hình hoạt động kinh doanh, thương mại - dịch vụ trên địa bàn ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Do ảnh hưởng của dịch COVID- 19 giá cả một số hàng hóa có biến động tăng, giảm theo quy luật cung cầu của thị rường; sau khi kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 thì hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa địa bàn huyện đã cơ bản được khôi phục lại. Thực hiện công khai Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Thường xuyên kiểm soát ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu.

Thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm ước đạt 590,6 tỉ đồng (đạt 52% so với dự toán tỉnh giao, 51% dự toán huyện giao; tổng chi ngân sách gần 509 tỉ đồng đạt 54% so với dự toán tỉnh giao, 53% so với  dự  toán huyện giao. Tình hình hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn ổn định. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt trên 4.892,5 tỉ đồng ,tăng 24,5% so cùng kỳ; dư nợ cho vay đạt gần 2.852 tỉ đồng, tăng 11% so cùng kỳ. Đầu tư phát triển: Quy hoạch, phát triển  đô thị, giao thông: Hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung  đô thị mới Thanh  Tuyền đến  năm 2040, đề  án nâng  cấp đô thị Thanh Tuyền. Lập nhiệm vụ quy hoạch đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại  - dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng; lấy ý kiến Sở Xây dựng (lần 2) về nhiệm vụ quy hoạch các đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Quy hoạch khu trung tâm thương mại dịch vụ dân cư phía Bắc, khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; lập dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu Cầu Tàu, thị trấn Dầu Tiếng; trình  tỉnh  chấp  thuận  chủ  trương  lập  Quy  hoạch  xây  dựng  vùng  huyện Dầu Tiếng  đến năm 2040. Trong 6 tháng đầu năm, đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần144,9 tỉ đồng, đạt 44,45% kế hoạch vốn được giao năm 2020. Tập trung hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công các dự án của năm 2020.

Triển khai và hướng dẫn các xã, thị trấn, doanh nghiệp rà soát tình hình lao động không bị tạm hoãn hợp đồng lao động, lao động không giao kết hợp đồng lao động, lao động  giao  kết  hợp  đồng  lao  động  nhưng  không  đủ  điều  kiện  hưởng Bảo  hiểm thất  nghiệp... để hỗ trợ trong đợt dịch COVID-19 (Đã hỗ trợ cho 296 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19, với tổng số tiền là 148 triệu đồng).  Vận động 15 chủ nhà trọ tại xã Thanh An giảm 50% tiền thuê 500 phòng trọ cho các trường hợp  là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Gỗ Nội thất Phú Đỉnh (giảm tháng 4 và tháng 5) với số tiền giảm là 450 triệu đồng. Triển khai Kế hoạch Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2020. Tổ chức khai giảng 03 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (có 87 học viên tham gia). Bảo hiểm Xã hội huyện đã tiếp nhận 7.880 hồ sơ và giải quyết trả kết quả 7.808  hồ sơ các loại, thu được trên 96 tỉ đồng của 230 đơn vị với 83.569 người, đã chi trả trên 159,7 tỉ đồng.

Kiểm tra, công nhận 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn về công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, Trung học cơ sở và phổ cập bậc Trung học. Chỉ đạo các trường tổ chức học, ôn thi học kỳ II năm học 2019-2020. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc lựa chọn sách giáo khoa tiểu học trên địa bàn huyện. Kiểm tra cơ sở vật chất các trường đảm bảo tu sửa kịp thời phục vụ năm học mới.

Đảm bảo tốt công tác trực, khám và chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng, có 68 ổ dịch sốt xuất huyết đã được xử lý, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; không xảy ra ngộ độc thực phẩm; thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân đối với 103 cơ sở

Kỳ họp đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm nội dung các ngành trả lời chất vấn và trình bày một số giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Nghe phát biểu kết luận phiên chất vấn của Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Công Danh. Theo đó, Thường trực HĐND huyện thống nhất kết quả thực hiện của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện nghiêm túc thực hiện trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại kỳ họp đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Khắc Quân, Nguyên Chánh Thanh tra huyện và bà Ngô Thị Xuyến, Nguyên trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện do chuyển công tác khác và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Nhân, trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện.

Ông Nguyễn Phương Linh, CT.UBND huyện (bìa phải) và ông Nguyễn Công Danh, PCT. HĐND huyện (bìa trái) tặng hoa cho các cá nhân được miễn nhiệm và bầu bổ sung vào là Ủy viên UBND huyện

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016- 2020); Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của 5 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về giao bổ sung UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 280
Tuần này: 4165
Tháng này: 5842
Tổng truy cập: 537015