Huyện Dầu Tiếng: Hội nghị liên tịch thông qua Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười Hai - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/07/2020    Lượt xem: 77    In bài viết   Độ tương phản  

Dự hội nghị có ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phương Linh; Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuyên. Cùng tham dự có Lãnh đạo UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Trưởng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.

Theo Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm, Sáu, Bảy, Chín - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho biết: Trước kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện, cử tri kiến nghị 33 nội dung; trong đó có 22 nội dung kiến nghị chung thuộc thẩm quyền cấp huyện và 11 nội dung kiến nghị đối với các cơ quan trú đóng trên địa bàn huyện và của cá nhân cử tri. Sau kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện, cử tri kiến nghị 09 nội dung; trong đó có 08 nội dung kiến nghị chung thuộc thẩm quyền cấp huyện và 01 nội dung kiến nghị của cá nhân cử tri. UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu (đang giải quyết) và kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong đó đã trả lời và giải quyết dứt điểm 41 nội dung; còn 01 nội dung (trước kỳ họp thứ Năm) đã đề ra lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể.

Đối với các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Sáu - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước kỳ họp, cử tri kiến nghị 22 nội dung; trong đó có 18 nội dung kiến nghị chung thuộc thẩm quyền cấp huyện và 04 nội dung kiến nghị đối với các cơ quan trú đóng trên địa bàn huyện. Sau kỳ họp thứ Sáu - HĐND huyện, cử tri kiến nghị 19 nội dung; trong đó có 15 nội dung kiến nghị chung thuộc thẩm quyền cấp huyện và 04 nội dung kiến nghị đối với các cơ quan trú đóng trên địa bàn huyện và của cá nhân cử tri. UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu (đang giải quyết) và kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong đó đã trả lời và giải quyết dứt điểm 35 nội dung; còn 06 nội dung (trước kỳ họp thứ Sáu là 04 nội dung, sau kỳ họp thứ Sáu là 02 nội dung) đã đề ra lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể.

Đối với các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước kỳ họp, cử tri kiến nghị 23 nội dung; trong đó có 18 nội dung kiến nghị chung thuộc thẩm quyền cấp huyện và 05 nội dung kiến nghị đối với các cơ quan trú đóng trên địa bàn huyện và của cá nhân cử tri. Sau kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện, cử tri kiến nghị 14 nội dung; trong đó có 07 nội dung kiến nghị chung thuộc thẩm quyền cấp huyện và 07 nội dung kiến nghị đối với các cơ quan trú đóng trên địa bàn huyện và của cá nhân cử tri. UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu (đang giải quyết) và kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong đó đã trả lời và giải quyết dứt điểm 33 nội dung; còn 04 nội dung (trước kỳ họp thứ Bảy là 02 nội dung, sau kỳ họp thứ Bảy là 02 nội dung) đã đề ra lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể.

Đối với các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước kỳ họp, cử tri kiến nghị 59 nội dung; trong đó có 46 nội dung kiến nghị chung thuộc thẩm quyền cấp huyện; 06 nội dung kiến nghị đối với các cơ quan trú đóng trên địa bàn huyện; 07 nội dung kiến nghị của cá nhân cử tri. Sau kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện, cử tri kiến nghị 24 nội dung; trong đó có 17 nội dung kiến nghị chung thuộc thẩm quyền cấp huyện; 03 nội dung kiến nghị đối với các cơ quan trú đóng trên địa bàn huyện; 04 nội dung kiến nghị của cá nhân cử tri. UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong đó đã trả lời và giải quyết dứt điểm 62 nội dung; còn 21 nội dung (trước kỳ họp thứ Chín là 13 nội dung, sau kỳ họp thứ Chín là 08 nội dung) đã đề ra lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 490
Tuần này: 4375
Tháng này: 6052
Tổng truy cập: 537225