UBND huyện Dầu Tiếng: Phiên họp UBND huyện tháng 6 (hình thức trực tuyến

27/06/2020    Lượt xem: 358    In bài viết   Độ tương phản  

Phiên họp đã thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020; Chương trình công tác tháng 7/2020 của UBND huyện; Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cho biết: Thực  hiện  chỉ  đạo  của  UBND  tỉnh,  Nghị  quyết  của  Huyện  ủy,  HĐND  huyện; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện một  số giải pháp tích cực nhằm đảm bảo kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đã quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, các đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh tý năm 2020, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi từ huyện đến cơ sở; đảm bảo khám và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tội phạm  về trật tự xã hội và tai nạn giao thông đều kéo giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể: Ước tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện đạt gần 7.631,5 tỉ đồng, đạt 42,69% so kế hoạch, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên 3.292 tỉ đồng, đạt 40,56% so kế hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ gần 2.945,9 tỉ đồng, đạt 53,4% so kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp gần 1.393,6 tỉ đồng, đạt 32,86% so kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tổ chức thẩm tra, hoàn tất hồ sơ và trình tỉnh thẩm định xét công nhận 04 xã (Định Hiệp, Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Triển khai thực hiện dự án “Mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP”.

Triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Rà soát, cập nhật hoàn chỉnh các biểu mẫu theo dõi hộ nghèo; cập nhật phần  mềm  hộ  nghèo. Thực hiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình các hộ nghèo trong dịp Tết và sau Tết. Trình tỉnh hỗ trợ cho 462 người bán vé số lẻ trên địa bàn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với số tiền trên 415,8 triệu đồng; hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn huyện với số tiền gần 7,8 tỉ đồng. Trao tặng 06 nhà Chữ thập đỏ, Nghĩa tình đồng đội, nhà Mái ấm tình thương, nhà Nhân ái cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hoạt động của các doanh nghiệp cơ bản đảm bảo những vẫn có một số doanh  nghiệp bị ảnh  hưởng bởi dịch COVID-19, đặc  biệt là các mặt  hàng dùng để xuất khẩu. Cụm Công nghiệp Thanh An đang triển khai đầu tư hoàn thiện phần diện tích còn lại. Đến nay, toàn huyện có 381 doanh nghiệp (trong đó có 51 doanh nghiệp sản  xuất), tăng 17 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án Cụm công nghiệp An Lập, dự án mở rộng Khu Công nghiệp Bàu Bàng về phía xã Long Tân. Tiếp tục lập các bước thủ tục đưa 07 cụm công nghiệp vào quy hoạch phát triển. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020; tuyên truyền, vận động phát triển mới các Hợp tác xã; trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 01 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trong toàn huyện lên 22 hợp tác xã.

Tình hình hoạt động kinh doanh, thương mại - dịch vụ trên địa bàn ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Do ảnh hưởng của dịch COVID- 19 giá cả một số hàng hóa có biến động tăng, giảm theo quy luật cung cầu của thị rường; sau khi kiểm soát được tình hình dịch COVID-19 thì hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa địa bàn huyện đã cơ bản được khôi phục lại. Thực hiện công khai Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Thường xuyên kiểm soát ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu.

Thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm ước đạt 590,6 tỉ đồng (đạt 52% so với dự toán tỉnh giao, 51% dự toán huyện giao; tổng chi ngân sách gần 509 tỉ đồng đạt 54% so với dự toán tỉnh giao, 53% so với  dự  toán huyện giao. Tình hình hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn ổn định. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt trên 4.892,5 tỉ đồng ,tăng 24,5% so cùng kỳ; dư nợ cho vay đạt gần 2.852 tỉ đồng, tăng 11% so cùng kỳ. Đầu tư phát triển: Quy hoạch, phát triển  đô thị, giao thông: Hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung  đô thị mới Thanh  Tuyền đến  năm 2040, đề  án nâng  cấp đô thị Thanh Tuyền. Lập nhiệm vụ quy hoạch đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại  - dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng; lấy ý kiến Sở Xây dựng (lần 2) về nhiệm vụ quy hoạch các đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Quy hoạch khu trung tâm thương mại dịch vụ dân cư phía Bắc, khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; lập dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu Cầu Tàu, thị trấn Dầu Tiếng; trình  tỉnh  chấp  thuận  chủ  trương  lập  Quy  hoạch  xây  dựng  vùng  huyện Dầu Tiếng  đến năm 2040. Trong 6 tháng đầu năm, đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần144,9 tỉ đồng, đạt 44,45% kế hoạch vốn được giao năm 2020. Tập trung hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công các dự án của năm 2020.

Triển khai và hướng dẫn các xã, thị trấn, doanh nghiệp rà soát tình hình lao động không bị tạm hoãn hợp đồng lao động, lao động không giao kết hợp đồng lao động, lao động  giao  kết  hợp  đồng  lao  động  nhưng  không  đủ  điều  kiện  hưởng  Bảo  hiểm  thất  nghiệp... để hỗ trợ trong đợt dịch COVID-19 (Đã hỗ trợ cho 296 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19, với tổng số tiền là 148 triệu đồng).  Vận động 15 chủ nhà trọ tại xã Thanh An giảm 50% tiền thuê 500 phòng trọ cho các trường hợp  là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Gỗ Nội thất Phú Đỉnh (giảm 

tháng 4 và tháng 5) với số tiền giảm là 450 triệu đồng. Triển khai Kế hoạch Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2020. Tổ chức khai giảng 03 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (có 87 học viên tham gia). Bảo hiểm Xã hội huyện đã tiếp nhận 7.880 hồ sơ và giải quyết trả kết quả 7.808  hồ sơ các loại, thu được trên 96 tỉ đồng của 230 đơn vị với 83.569 người, đã chi trả trên 159,7 tỉ đồng.

Kiểm tra, công nhận 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn về công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, Trung học cơ sở và phổ cập bậc Trung học. Chỉ đạo các trường tổ chức học, ôn thi học kỳ II năm học 2019-2020. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc lựa chọn sách giáo khoa tiểu học trên địa bàn huyện. Kiểm tra cơ sở vật chất các trường đảm bảo tu sửa kịp thời phục vụ năm học mới.

Đảm bảo tốt công tác trực, khám và chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng, có 68 ổ dịch sốt xuất huyết đã được xử lý, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; không xảy ra ngộ độc thực phẩm; thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân đối với 103 cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân có thu nhập thấp. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, giá cả một số sản phẩm chăn nuôi gia cầm, trồng trọt, mủ cao su xuống thấp.Việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày05/8/2019 của UBND tỉnh Bình Dương còn lúng túng.

Trong  6 tháng  cuối  năm 2020, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của từng ngành và địa  phương, UBND huyện chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:  Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện giao; rà soát, đánh giá, có giải pháp chấn chỉnh và khắc phục nhanh các hạn chế, tồn tại, yếu kém, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện từ nay đến cuối năm; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đầu tư các công trình thuộc Đề án phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp với phát triển du lịch sinh thái tại xã  Thanh  Tuyền;  thực  hiện hiệu quả  Kế  hoạch  tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng  công  nghệ  cao. Triển  khai công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo kế hoạch. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn xã Long Tân, Minh Hòa, Định An, Minh Thạnh, Minh Tân, An Lập thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Triển khai chương trình  mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái núi Cậu và Cụm công nghiệp An Lập. Hoàn thiện các bước thủ tục đưa 07 cụm công nghiệp vào Quy hoạch xây dựng đô thị, Quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng dẫn của Sở Công thương. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đúng mục đích  và đúng quy hoạch đã được phê duyệt.  

Trình tỉnh thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh  Tuyền đến năm 2040, đề án nâng cấp đô thị Thanh Tuyền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Lập và phê duyệt các đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại dịch vụ dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng; Khu trung tâm thương mại -  dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng; Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu cầu Tàu, thị trấn Dầu Tiếng. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bến thủy nội địa trên địa bàn.

Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa trong đầu tư phát  triển hạ tầng kinh tế, xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn sản  xuất, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình nhằm giảm nghèo bền vững.

Phấn đấu thu ngân sách đạt trên 663 tỉ đồng; tổng chi ngân sách gần 595,5 tỉ đồng; trong đó chi thường xuyên gần 496 tỉ đồng, chi xây dựng cơ bản là trên 93,5 tỉ đồng. Sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các đối tượng đảm bảo theo kế hoạch. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trích nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động đúng quy định và kịp thời cấp Sổ BHXH và thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; tăng cường các biện pháp xử lý nợ quá hạn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Hoàn thành công tác sửa chữa cơ sở vật chất các trường đảm bảo tu sửa kịp thời phục vụ năm học 2020-2021. Thực hiện tốt vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường,  trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, chiêu sinh  lớp 1 và tuyển  sinh lớp 6. Chỉ  đạo các trường tổ chức khai giảng năm học mới theo quy định. Kiểm tra công nhận lại các xã,  thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, Tiểu học đúng độ tuổi, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân, các chương trình y tế và công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện.

Tuyên truyền ý nghĩa và tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; tăng cường tuyên truyền các văn bản, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ, sự kiện chính trị của địa phương; tăng cường  quản lý các di tích lịch sử, khai thác có hiệu quả các di tích gắn với tham quan về nguồn và du lịch.

Giải quyết tốt các  đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Tuyên truyền và triển khai thực hiện các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành chiệu lực. Triển khai thực hiện tốt “Ngày pháp luật” hàng tháng và năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” giai đoạn 2019-2022. Trình tỉnh phê duyệt danh sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện. Hoàn thiện các thủ tục lập Đề án thành lập thị trấn Thanh Tuyền.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Thường xuyên đẩy mạnh các đợt tấn công tội phạm, tăng cường tuần tra vũ trang và an toàn giao thông; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, giảm các loại tội phạm.

Phiên họp cũng thông qua các văn bản trình kỳ họp lần thứ Mười Hai - HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1011
Tuần này: 9265
Tháng này: 33678
Tổng truy cập: 776392