Huyện Dầu Tiếng: Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức nông thôn mới năm 2018

01/11/2018    Lượt xem: 311    In bài viết   Độ tương phản  

Hội nghị đã nghe báo cáo viên của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Bình Dương triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản: Quyết định số: 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội nghị đã dành thời gian hướng dẫn sâu các nội dung của Quyết định 1925, như: Tiêu chí về Giao thông với chỉ tiêu về các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên và đảm bảo an toàn gia thông đạt 100%; tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa với chỉ tiêu về Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng  xã, Nhà Văn hóa ấp (Văn phòng ấp) được duy tu bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả đạt 100%; tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn về chợ đạt chuẩn theo qui định của tỉnh hoặc các cửa hàng cửa hiệu hoạt động thương mại trên địa bàn xã (đối với những xã có chợ); tiêu chí Thông tin và tuyền thông về đảm bảo cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2; tiêu chí Hộ nghèo với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2018 - 2020 theo chuẩn của Tỉnh dưới 1%; tiêu chí về Văn hóa với chỉ tiêu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo qui định và tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo qui định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của huyện cập nhật các cơ chế, chính sách mới của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020; đồng thời nâng cao kiến thức, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn triển khai các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới đến các địa phương đạt hiệu quả.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 150
Tuần này: 11116
Tháng này: 42187
Tổng truy cập: 832944