Họp thông qua Dự thảo Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Dầu Tiếng và Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy triển khai thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

21/11/2021    Lượt xem: 742    In bài viết   Độ tương phản  

Dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, các Ủy viên UBND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; UBND các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên và Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Nguyễn Hữu Phước và các Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND.

Ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, Đơn vị tư vấn thiết kế đã thông qua “Đề án Phát triển Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của huyện Dầu Tiếng”. Việc lập đề án là cần thiết để xây dựng các kế hoạch phát triển cụ thể cho Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân của huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất, làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân và phát triển nông thôn theo hướng bền vững để Dầu Tiếng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng Khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, sản phẩm hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hình thành các vùng sản xuất tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích. Sản xuất nông nghiệp gắn với công nghệ chế biến, tạo liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Về dự thảo Chương trình số 42-CTr/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương về “Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. Huyện Dầu Tiếng sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp và phát triển hệ thống giao thông của Huyện đồng bộ; quy hoạch hạ tầng giao thông tổng thể kết nối vùng, bền vững và liên ngành, gắn với phát triển đô thị Thanh Tuyền, Long Hòa, Minh Hòa và thị trấn Dầu Tiếng. Tập trung đầu tư các trục đường giao thông trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng huyện Dầu Tiếng thành đô thị vệ tinh của thành phố thông minh Bình Dương - Vùng Đổi mới Sáng tạo Bình Dương. Tiếp tục đề xuất kiến nghị Tỉnh đẩy nhanh đầu tư mở rộng các tuyến đường ĐT, kết nối các tuyến đường theo quy hoạch Vùng và đến các cảng thủy nội địa của Huyện.

Đồng thời, dự thảo đã dưa ra 07 giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả để phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 125
Tuần này: 6355
Tháng này: 9702
Tổng truy cập: 2544827