Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

02/02/2021    Lượt xem: 95    In bài viết   Độ tương phản  

Sáng ngày 26/01/2021, tại Phòng họp 1, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; cùng dự có lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Bến cát, các ngành liên quan và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Dầu Tiếng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển - Phòng Giao dịch Dầu Tiếng, Ngân hàng Vietcombank - Phòng Giao dịch Dầu Tiếng.

Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2020, trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các chính sách hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện ảnh hưởng đến giảm thu, Bộ phận Một cửa Dầu Tiếng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát đã tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng hợ trợ giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa Dầu Tiếng đã tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế phương châm nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý kê khai thuế đạt những kết quả tốt; giảm tỷ lệ sai sót số học trên tờ khai; công tác xử lý vi phạm hành chính do vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế được chú trọng. Đội kiểm tra, Đội Thuế liên xã thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý và thu nộp các khoản thu tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, góp phần phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả, trong năm 2020, ngành đã hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được HĐND huyện giao với trên 456,2 tỉ đồng, đạt 121,49% và bằng 81,59% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả thu nguồn thuế ngoài quốc doanh chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Năm 2021, HĐND huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là gần 406,6 tỉ đồng, bằng 108,27% so với thực hiện năm 2020, để thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch giao, Bộ phận Một cửa Dầu Tiếng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát đề ra một số nhiệm vụ như: Tiếp tục chỉ đạo thành viên Hội đồng tư vấn thuế huyện có liên quan tích cực phối hợp với các xã, thị trấn trong công tác triển khai thu thuế, lệ phí,...; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng các hình thức tuyên truyền. Tuyên dương kịp thời thành tích các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách Nhà nước; tiếp tục thực hiện 100% hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử, tích cực phối hợp với các ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước trong việc tổ chức nộp ngân sách Nhà nước theo hình thức nộp vào thuế điện tử, nộp phí trước bạ điện tử đảm bảo an toàn cho người nộp thuế, phấn đấu nộp thuế điện tử đạt và vượt trên 95% cả 3 tiêu chí; tăng cường xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế,...

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 431
Tuần này: 3929
Tháng này: 19837
Tổng truy cập: 855926