UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

08/10/2020    Lượt xem: 156    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích tạo điều kiện cho mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu,với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững, trong đó chú trọng đến nhóm người nghèo, người có thu nhập thấp, người sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và những đối tượng yếu thế khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Kế hoạch hướng tới việc phổ cập các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản do các tổ chức được cấp phép cung ứng, bao gồm: Thanh toán, chuyển tiền, tín dụng, bảo hiểm.

Mục tiêu của kế hoạch phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt được một số chỉ tiêu cụ thể: Có ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tiến tới mục tiêu mỗi người trưởng thành có ít nhất một tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác vào năm 2030. Có ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành. Có ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính. Có ít nhất 25% - 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng. Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng 20% -25% hàng năm. Có ít nhất 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn có dư nợ tại các tổ chức tín dụng. Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt trên 30%. Doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP là 3,5%.

Phát triển mô hình triển khai hoạt động đại lý ngân hàng, đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di động, tiếp tục sắp xếp phát triển hợp lý mạng lưới ATM, sử dụng hiệu quả mạng lưới bưu chính, Tăng cường năng lực các định chế tài chính chuyên biệt, khuyến khích các ngân hàng cung cấp tài khoản thanh toán không chịu phí, duy trì tài khoản và số dự tài khoản tối thiểu.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm, dịch vụ tài chính do các tổ chức được cấp phép cung ứng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện, chi phí hợp lý; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện; hoàn thiện và tăng hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính, tạo điều kiện giảm phí giao dịch, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tài chính toàn diện; giáo dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài chính; bảo vệ người tiêu dùng tài chính. Lồng ghép các mục tiêu tài chính toàn diện vào các chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của tài chính toàn diện đến các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính, người dân và doanh nghiệp.

Ái Vân

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 315
Tuần này: 3813
Tháng này: 19721
Tổng truy cập: 855810