UBND huyện họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 6 xã trên địa bàn huyện

06/10/2020    Lượt xem: 189    In bài viết   Độ tương phản  

Cùng dự có các Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; Lãnh đạo UBND xã Minh Hòa, Long Tân, Định An, Minh Tân, Minh Thạnh, An Lập.

Theo báo cáo, hiện nay, 11/11 xã trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ khi được công nhận xã nông thôn mới, hàng năm các xã đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng từng tiêu chí  nông  thôn  mới nhằm nâng  cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Nhờ triển khai thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng từng tiêu chí nông thôn mới mà đến nay, huyện Dầu Tiếng đã có 01/11 xã (xã Thanh An) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04/11 (gồm: xã Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành và Định Hiệp) đã thực hiện  hoàn thành 19/19 Tiêu chí nông thôn mới nâng cao với 43/43 Chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, hiện đang trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Trần Quang Tuyên, PCT.UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Riêng đối với 06 xã nông thôn mới còn lại gồm: Long Tân, An Lập, Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân và Định An, đến nay mỗi xã cũng đã đạt từ 16 tiêu chí trở lên theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của UBND tỉnh. Cụ thể: Xã Minh Tân: Đạt 18/19 tiêu chí; tiêu chí chưa đạt: Môi trường (chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch  đạt chuẩn Quốc gia). Xã Định An đạt 17/19 tiêu chí; 02 tiêu chí chưa đạt: Y tế (chỉ tiêu 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế), tiêu chí Môi trường (chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch  đạt chuẩn  Quốc gia). Xã An Lập: Đạt 17/19 tiêu chí; 02 tiêu chí chưa đạt: Y tế (chỉ tiêu 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế), tiêu chí Môi trường (chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia). Xã Minh Thạnh: Đạt 17/19 tiêu chí; 02 tiêu chí chưa đạt: Y tế (chỉ tiêu 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế), tiêu chí Môi trường (chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia). Xã Minh Hòa: Đạt 16/19 tiêu chí; 03 tiêu chí chưa đạt: Giao thông (chỉ tiêu 2.1 về tỷ lệ km đường trục ấp và đường liên ấp  được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn, tiêu chí Văn hóa (chỉ tiêu 16.1 về  xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định, tiêu chí Môi trường (chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia). Xã Long Tân: Đạt 16/19 tiêu chí; 03 tiêu chí chưa đạt: Giao thông (chỉ tiêu 2.1 về tỷ lệ km đường trục ấp và đường liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn, Y tế (chỉ tiêu 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế), tiêu chí Tổ chức  sản xuất (chỉ  tiêu 13.1 về thực hiện liên kết sản xuất  theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển du lịch và dịch vụ (xã chưa có Hợp tác xã do Hợp tác xã Bò sữa Long Tân đã giải thể).

Qua đánh giá, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong  09 tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển  kinh tế - xã hội của huyện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn ngày càng phát triển, tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện. Cơ cấu kinh tế  nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất. Sản xuất  nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, một số cây trồng, vật nuôi chuyển  đổi có  hiệu quả  mang lại thu nhập cao cho người dân nông thôn. Bên cạnh đó còn một số khó khăn, hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và  sự vào cuộc của các ngành đoàn thể xã chưa quyết liệt dẫn đến tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại một số xã còn chậm. Thực hiện phát triển sản xuất gặp nhiều khó khăn, chưa hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất, vùng sản xuất hàng hóa theo chuỗi; tiêu thụ nông sản còn bấp bênh, chưa ổn định; cùng với đó là dịch bệnh thường xuyên xảy ra trên cây trồng, vật nuôi và tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên địa bàn. Công tác vệ sinh môi trường mặc dù đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhưng khu dân cư ở một số xã chưa thật gọn gàng, sạch đẹp; các khu sản xuất, kinh doanh, các trang trại chăn nuôi ở khu vực nông thôn còn tiềm ẩn nguy cơ về ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 Huyện đã đề ra, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Thủ trưởng các cơ  quan chuyên môn trực thuộc  huyện, các thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo và điều hành phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí của các tiêu chí chưa đạt để đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020 của huyện.

Đối với 06 xã thực hiện nông thôn mới nâng cao: UBND các xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao nhằm phấn đấu đến cuối năm 2020 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã, đặc biệt là tập trung đầu tư bê tông hóa đường giao thông trục ấp, liên ấp nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế và diện mạo khu vực nông thôn, đồng thời để đạt tiêu chí số 2 về Giao thông. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện rà soát, thống kê lại tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo các đoàn thể xã và Ban phát triển các ấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia BHYT toàn dân nhằm phấn đấu đến cuối năm 2020 có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%, đạt tiêu chí số 15 về Y tế. Phối hợp với Phòng Kinh tế, Sở Y tế tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nguồn nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã để có cơ sở thực hiện đánh giá tiêu chí số 17 về Môi trường (chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng  nước sạch đạt chuẩn Quốc gia).

Đối với 05 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp tục giữ vững chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đồng thời nhanh chóng lựa chọn những mô hình nông thôn  mới nổi trội của địa phương để hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 379
Tuần này: 3877
Tháng này: 19785
Tổng truy cập: 855874