UBND huyện họp nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng

22/09/2020    Lượt xem: 449    In bài viết   Độ tương phản  

Cùng dự có Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Nguyễn Văn Bình; lãnh đạo các phòng, ban liên quan, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai lập quy hoạch đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đến nay đã xây dựng đề cương, dự toán, đang phối hợp trình thẩm định; đang hoàn thành thủ tục mời thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện.

Trên cở sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V (2020-2025), nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổng hợp được dự thảo danh mục công trình, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 là 243 công trình, dự án với tổng diện tích là 12.585ha.

Qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, theo quyết định của UBND cho phép UBND huyện được thực hiện 62 công trình, dự án với tổng diện tích thực hiện là 444,11ha; chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân với diện tích 51,74ha (trong đó, chuyển từ đất nông nghiệp thành đất ở 33ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 18,74ha); đất thương mại dịch vụ 3,98ha, chuyển đất nông nghiệp khác 66,3ha. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện, quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Về công tác lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021, tổng số công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất là 26 công trình, dự án với tổng diện tích là 1.756,16ha; tổng diện tích các hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích trên địa bàn huyện trong năm 2021 là 134,74ha (trong đó, đất ở với diện tích 51ha, đất kinh doanh là 15,75ha, đất thương mại dịch vụ là 1,04ha, đất nông nghiệp khác là 66,5ha; đất nuôi trồng thuỷ sản là 0,45ha).

Sau hội nghị, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện các bước trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, cập nhật bổ sung nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030; xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2030; lấy ý kiến góp ý của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thông qua Trang Thông tin điện tử huyện; thông qua UBND huyện (lần 2) và hoàn thiện dự thảo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện đến năm 2030 theo ý kiến góp ý của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 44
Tuần này: 9275
Tháng này: 40196
Tổng truy cập: 830953