UBND huyện họp thông qua dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021-2023

10/09/2020    Lượt xem: 358    In bài viết   Độ tương phản  

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thanh Tùng; đại diện UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

Năm 2020, là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020, dự toán thu - chi ngân sách được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo căn cứ pháp lý về quy trình, thời hạn, cơ sở tính toán, giải trình, đảm bảo phù  hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Dầu Tiếng 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, đặc biệt là tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua báo cáo số liệu điều chỉnh thu, chi ngân sách huyện Dầu Tiếng năm 2020, cho thấy tình hình kinh tế huyện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nguồn thu mới huyện hưởng ước thực hiện cả năm đạt 98,5% dự toán tỉnh giao, đạt 93% dự toán huyện giao. Trước tình hình đó Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo quán triệt và tổ chức tốt các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán điều chỉnh thu - chi Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước cả năm 2020,  các khoản thu được tính toán rà soát để đảm bảo cân đối cho ngân sách, trong đó ưu tiên chi phát sinh cho các nhiệm vụ cấp bách, khắc phục sự cố, chi hỗ trợ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ chi theo chỉ đạo của tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời  cho sự phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của địa phương, đồng thời điều chỉnh giảm một số nhiệm vụ chi chưa đủ trình tự thủ tục thực hiện tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Dầu Tiếng 05 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Dự toán thu ngân sách ước thực hiện cả năm 2020 là trên 1.450,4 tỉ đồng, đạt 127% dự toán tỉnh giao, đạt 126% dự toán huyện giao, trong đó, thu mới ngân sách ước thực hiện là trên 350,6 tỉ đồng, đạt 99% dự toán tỉnh giao và 93% dự toán huyện giao, nguồn thu mới ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối năm 2020 là trên 162,4 tỉ đồng (giảm gần 2,05 tỉ đồng so tỉnh giao, giảm gần 18,8 tỉ đồng so huyện giao). Ước chi ngân sách cả năm 2020 là gần 1.262,2 tỉ đồng, đạt 134% dự toán tỉnh giao, đạt  131% dự toán huyện  giao, tăng  trên 301,5 tỉ đồng so dự  toán huyện giao.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025, căn  cứ nguyên tắc, tiêu chí và định  mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho thời kỳ ổn định ngân sách mới sang năm 2021. Trên cơ sở đánh giá tình hình ước thực hiện thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2020. Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 được xây dựng thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn về quy trình, thời hạn, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ  tính toán, giải trình; các văn bản pháp luật và chỉ đạo của tỉnh, huyện, phù hợp với  các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong  năm 2021, chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án đã được phê duyệt theo thứ tự ưu tiên cấp thiết, quan trọng và có khả năng triển khai thực hiện trong năm 2021, đồng thời  trên cơ sở  nguồn Ngân sách Nhà nước được phân bổ, dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 được xây dựng như sau:

Dự toán thu ngân sách năm 2021 dự kiến là trên 1.139,4 tỉ đồng, đạt 79% so cùng kỳ năm 2020, trong đó thu mới ngân sách trên 363,4 tỉ đồng, nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối là gần 166,6 tỉ đồng. Về dự toán chi ngân sách: Dự toán chi ngân sách năm 2021 dự kiến là gần 1.006,7 tỉ đồng, đạt 79% so cùng kỳ năm 2020, trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 139,7 tỉ đồng; chi thường xuyên là 847 tỷ 215 triệu đồng.Trong đó phân bổ nguồn kinh phí  thực hiện tự chủ, chi thường xuyên là trên 295,6 tỉ đồng, chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề gần 267 tỉ đồng, chi ngân sách xã, thị trấn là gần 248,4 tỉ đồng.

Về kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021-2023, dự kiến thu ngân sách 3 năm là trên 3.536,3 tỉ đồng, trong đó thu nội địa gần 1.135,3tỉ đồng, ngân sách được hưởng là trên 52,7 tỉ đồng. Kế hoạch chi ngân sách 03 năm 2021 - 2023 được tính toán và xác định trên cơ sở dự kiến nguồn thu cân đối tạm tính theo tỷ lệ điều tiết của thời kỳ ổn định Ngân sách Nhà nướcNgân sách Nhà nước 2017-2020 và số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh. Trong đó, chi xây dựng cơ bản  được bố trí theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân  bổ vốn đầu tư công theo dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Dự kiến Kế hoạch chi Ngân sách Nhà nước 03 năm là trên 2.986,8 tỉ đồng, trong đó chi đầu tư theo phân cấp là gần 504,5 tỉ đồng, chi thường xuyên 2.423,8 tỉ đồng.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 321
Tuần này: 3819
Tháng này: 19727
Tổng truy cập: 855816