Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020

03/09/2020    Lượt xem: 128    In bài viết   Độ tương phản  

UBND huyện ban hành Văn bản số 1529/UBND-TH ngày 25/8/2020 về việc yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu: Chi Cục Thuế khu vực Bến Cát phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan có liên quan ở địa phương, UBND các xã, thị trấn tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được Bộ Tài chính chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-BTC. Cụ thể, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, góp phần quan trọng để ổn định và tăng trưởng nguồn thu; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo kết quả sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, phấn đấu tổng nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2019;

Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách gắn với công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước,... Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Các phòng, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại năm 2020.

Ái Vân

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 248
Tuần này: 3746
Tháng này: 19654
Tổng truy cập: 855743