UBND huyện Dầu Tiếng: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện

31/08/2020    Lượt xem: 189    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HDND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện.

Tại cuộc họp, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 2020 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2020: Trong năm, huyện được giao trên 506,8 tỉ đồng, bố trí 99 dự án và hỗ trợ 12 xã, thị trấn. Kết quả, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trong 7 tháng đầu năm đã giải ngân gần 216,3 tỉ đồng, đạt 42,67% kế hoạch. Ước thực hiện giải ngân kế hoạch đến 30/9/2020 giá trị giải ngân trên 371 tỉ đồng, đạt 73,22% kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị

Được sự quan tâm hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND,UBND huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công. Qua kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm cho thấy, tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 có nhiều thuận lợi, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ kịp thời đáp ứng được cơ bản nhu cầu đầu tư của huyện; công tác chuẩn bị đầu tư được tiến hành đúng thời gian quy định; các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn  tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng, cụ thể khánh thành công trình nâng cấp ngã Tư Minh Hòa; công tác đấu thầu từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo công khai minh bạch, công tác đấu thầu qua mạng đạt trên 50% số lượng gói thầu.

Bên cạnh kết quả đạt được, thì tỷ lệ giải ngân, tiến độ triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư một vài công trình chưa đảm bảo so với kế hoạch đề ra. Do những tháng đầu năm thực hiện giản cách xã hội hạn chế tập trung đông người để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, do đó số lượng công nhân làm việc giảm, làm chậm tiến độ triển khai thi công các dự án. Hiện nay giá đất thị trường bất động sản biến động, làm ảnh hưởng đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng; công tác phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc trong đền bù giữa các ngành chuyên môn, và UBND các xã, thị trấn chưa được kịp thời làm chậm tiến độ triển khai thi công dự án.

Nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020, từ nay đến hết năm, huyện sẽ nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục rà soát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 2020, kiến nghị HĐND huyện, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện. Tập trung rà soát các quy định về ngân sách - đầu tư, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án không triển khai được hoặc chậm tiến độ do vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng, điều chuyển sang các dự án có đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch và có khả năng hoàn thành trong năm.

Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các xã, thị trấn và các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động về phòng chống dịch, nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án. Các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn phối hợp các ngành chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ  thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tập trung đẩy mạnh công tác quyết toán và tất toán tài khoản các dự án hoàn thành đảm bảo kịp thời và đúng thời gian quy định. Tiếp tục đề xuất tỉnh xem xét bổ sung vốn đầu tư công cho huyện để huyện chủ động phân bổ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn thực hiện chỉnh trang đô thị theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến gần 257 tỉ triệu đồng.

Hồng Nga

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 73
Tuần này: 9304
Tháng này: 40225
Tổng truy cập: 830982