Thanh Tuyền hướng đến mục tiêu đạt xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng đạt đô thị loại V

21/08/2020    Lượt xem: 582    In bài viết   Độ tương phản  

Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã là công nghiệp chiếm 20%, nông nghiệp chiếm 40%, thương mại - dịch vụ chiếm 40%. Thanh Tuyền là xã nông nghiệp với da số người dân sống chủ yếu dự vào kinh tế nông nghiệp (cây cao su, lúa và cây ăn trái), diện tích đất nông nghiệp chiếm 89,09%, cây trồng chủ lực là cao su với diện tích trên 4.759 ha, hiện xã đang thực hiện Đề án cây Măng cụt chất lượng cao với 37 hộ tham gia đề án với tổng diện tích 22 ha, đến nay có 09 hộ đạt chứng nhận VietGAP với tổng diện tích 6,6 ha, năng suất bình quân từ 1,7 tấn đến 2,5 tấn/ha. Măng cụt Thanh Tuyền, Thanh An đã được chứng nhận thương hiệu tập thể vào năm 2019.

Trung tâm xã Thanh Tuyền

Xã Thanh Tuyền được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Bến Súc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với diện tích trên 1.003 ha vào năm 2014. Năm 2015, xã Thanh Tuyền cũng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thông mới, từ đó, tạo điều cho xã đổi mới toàn diện và đời sống nhân dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng  được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo khá đồng bộ theo hướng xây dựng một đô thị phù hợp với tiến trình phát triển. Hiện nay, Thanh Tuyền đang tiếp tục thực hiện các nghị quyết về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 -2020, đây là những điều kiện thuận lợi để xây dựng Thanh Tuyền phát triển thành đô thị Bến Súc và xã Thanh Tuyền theo định hướng quy hoạch chung.

Qua 5 năm thực hiện quy hoạch, tình hình kinh tế - xã hội xã Thanh Tuyền có nhiều thay đổi đáng kể. Hiện nay Thanh Tuyền có đủ điều kiện để nâng cấp lên thành đô thị Bến Súc đạt đô thi loại V. Qua đánh giá 5 tiêu chí với 59 chỉ tiêu theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBNVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Thành Tuyền đạt 75,78 điểm/100 điểm tối đa (điểm tối thiểu là 75 điểm, điểm tối đa là 100 điểm).

Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, trong sản xuất nông nghiệp, Thanh Tuyền định hướng phát triển theo hướng quy mô hàng hóa lớn, bền vững. Các mô hình chuỗi liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ cao, hiện trên địa bàn xã đã phát triển nhiều mô hình mới so với giai đoạn trước đây, đa số người dân ứng dụng các kỹ thuật trong tưới tiêu, chăm sóc và thu hoạch cho hiệu quả kinh tế cao,… Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62 triệu đồng/người/năm.

Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị loại V, Thanh Tuyền đang tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đầu tư cho hạ tầng như giao thông, trường học, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao,... Trên địa bàn xã Thanh Tuyền hiện có 134 tuyến đường giao thông bao gồm đường liên xã (đường tỉnh, huyện) qua địa bàn, đường xã quản lý (đường liên ấp, trục ấp), đường nhánh, ngõ hẻm và giao thông nội đồng với tổng chiều dài trên 109 km. Đến nay, các tuyến đường giao thông của xã đều được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, nhựa hóa và bê tông xi măng. Đồng thời kết hợp làm đèn chiếu sáng, góp phần đổi mới toàn diện hệ thống đường giao thông nông thôn. Trong đó, có 40 tuyến đường liên ấp, trục ấp với tổng chiều dài gần 37,4km và gần 18,2km đường sỏi đỏ; các tuyến đường ngõ, xóm với chiều dài gần 47,6km với 129 tuyến, các tuyến còn lại nhân dân tự làm đường bê tông bảo đảm không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%. Đường liên xã, đường trục ấp gồm 7 tuyến, tổng chiều dài gần 31,3km bảo đảm thoát nước mặt đường, có hệ thống chiếu sáng đạt 84%. Các tuyến đường trên địa bàn các ấp thường xuyên được khảo sát nhằm xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa kịp thời.

Hiện tại, trên địa bàn xã có các công ty, xí nghiệp trú đóng tạo việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động trong khu vực, như: Nông trường Cao su Bến Súc, Nhà máy chế biến mủ cao su Bến Súc thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Số lao động còn lại làm việc trong các khu công nghiệp ở địa bàn lân cận như: Khu công nghiệp Rạch Bắp, An Tây, Việt Hương, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên luôn đạt theo quy định. Hiện tổng số lao động có việc làm thường xuyên trong độ tuổi là 8.500/8.902 người, đạt tỷ lệ 95,5%.

Xã cũng luôn chú trọng đến xây dựng cảnh quan môi trường, thực hiện hỗ trợ mô hình thu gom rác thải, vận động các hộ gia đình thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, cải tạo, nâng cấp. Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân xây dựng mô hình nông thôn xanh - sáng - sạch - đẹp - nếp sống văn minh, tập trung lựa chọn, hướng dẫn đầu tư các vườn mẫu, trang trại mẫu của các hộ gia đình.

Với những giải pháp cụ thể, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đã và đang tạo khí thế thi đua mới ở Thanh Tuyền. Tất cả đều đang hướng đến mục tiêu đạt xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng đạt đô thị loại V.

Để đạt được kết quả trên, lãnh đạo xã Thanh Tuyền đã và đang tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao năng suất các sản phẩm nông nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; thực hiện tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với các chủ trương của tỉnh, huyện, xã khi các dự án được triển khai trên địa bàn, tạo bộ mặt nông thôn mới, phát triển lên đô thị Bến Súc.

Bên cạnh những kết quả tích cực trong lộ trình xây dựng đô thị Bến súc, cũng còn một số hạn chế, tồn tại khách quan và chủ quan như: Một số tiêu chuẩn, tiêu chí có sự thay đổi dẫn đến việc nâng cấp đô thị theo lộ trình, kế hoạch phát triển đô thị còn chậm; nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế nhất là hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống kết cấu hạ tầng một số tuyến đường chưa hoàn chỉnh, đồng bộ. Một số chỉ tiêu chưa đạt như: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp còn thấp do phần lớn người dân trong xã chủ yếu làm nghề trồng, khai thác mủ cao su; chỉ tiêu về y tế cấp đô thị, đầu mối giao thông, tỷ lệ nước thải đô thị, có nhà tang lễ,... là những chỉ tiêu khó thực hiện, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng đô thị Bến Súc đạt đô thị loại V vào cuối năm 2020, Thanh Tuyền đề ra một số giải pháp tiếp tục tăng cường vận động để nhân dân đồng thuận, hưởng ứng việc nâng cấp đô thị Bến Súc được thuận lợi; triển khai đồng bộ lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp và phát triển du lịch của huyện trên địa bàn xã; huy động mọi nguồn lực, chung sức của chính quyền xã, tạo không khí thi đua, lao động sản xuất trong nhân dân nhằm đạt được mục tiêu xây dựng đô thị Bến Súc đạt đô thị loại V vào cuối năm 2020.

Do đặc điểm địa lý của xã giáp sông Sài Gòn, có trục đường ĐT744 đi qua, hệ thống đường giao thông được đầu tư nâng cấp thuận lợi cho việc giao thương, thổ nhưỡng phù hợp với trồng cây nông nghiệp đã góp phần thu hút các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn. Hiện xã cũng đang chỉ đạo tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập và chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng thích hợp.

Xã cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường chỉnh trang đô thị; các tuyến đường ven suối để thực hiện Đề án du lịch sinh thái gắn với vườn cây ăn trái xã Thanh Tuyền; sớm triển khai xây dựng đường đê bao ven sông Sài Gòn (đoạn qua xã Thanh Tuyền); nâng cấp mở rộng chợ Bến Súc đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương; triển khai dự án mở rộng Khu Di tích địa đạo Củ Chi tại xã Thanh Tuyền,...

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 381
Tuần này: 3879
Tháng này: 19787
Tổng truy cập: 855876