Định Hiệp: Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

05/06/2019    Lượt xem: 1164    In bài viết   Độ tương phản  

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Đảng ủy viên - Phó chủ tịch HĐND xã báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong 4 năm qua Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng 16 kế hoạch tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai tuyên truyền, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp Luật của nhà Nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trọng tâm là triển khai tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, 12, 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; các Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, thứ 5, thứ 6, 7 và 8 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khoá XII; tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X; Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Định Hiệp Nhiệm kỳ (2015-2020) được 80 cuộc có trên 98% cán bộ, đảng viên, 100% cán bộ, công chức được học tập và 7.592 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân được triển khai. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước được 53 cuộc có trên 98% cán bộ, Đảng viên, 100% cán bộ, Công chức  được học tập và 4439 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân được triển khai.

Với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ xã Định Hiệp đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả khả quan. Tổng giá trị sản phẩm trên toàn xã ước đạt 1.416 tỷ 885 triệu đồng đạt 85.11%. Trong đó: Nông nghiệp đạt 750 tỷ 204 triệu đồng so với Nghị quyết 937 tỷ 862 triệu đạt 79.99%; Thương mại - Dịch vụ đạt 335 tỷ 023 triệu đồng đạt 86.57%; Công nghiệp-xây dựng đạt 331 tỷ 658 triệu đồng đạt 97.62%.

  Thu nhập bình quân đầu người đạt 55.5 triệu đồng/người/năm đạt 111%. Bên cạnh đó về xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua luôn được BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến tháng 5/2018 đã nâng cao chất lượng 17/19 tiêu chí, 48/51 chỉ tiêu theo Quyết định 730/QĐ-UBND và đạt 16/19 tiêu chí, 40/43 chỉ tiêu theo Quyết định 1925/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương. Vận động nhân dân đóng góp thi công được 31 tuyến đường bê tông xi măng dài 12.5km với tổng số tiền 4.500.000.000 đồng; Trang bị 1500 thùng rác hộ gia đình, xây dựng 582 trụ đèn an ninh nông thôn, vận động nhân dân hiến đất, cây trái hoa màu, đầu tư xây dựng nhà ở, chỉnh trang khuôn viên sân vườn với số tiền 56.500.00.000 đồng. Đầu tư rải đá láng nhựa 04 tuyến, bê tông nhựa nóng 04 tuyến, dặm vá và sửa chửa 16 tuyến với tổng số vốn 30.400.000.000 đồng (vốn ngân sách). Tổ chức thành lập và ra mắt Hợp tác xã nông nghiệp Dáng Hương, tổ hợp tác gia công may mặc đã đi vào hoạt động.

 Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hiện nay trên địa bàn đạt 96%, đạt 100% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đến năm 2020. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được củng cố, duy trì và phát triển. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngủ đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm, công tác tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, toàn xã có 14/2.028 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,69% (Nghị quyết 1%). Hộ gia đình tham gia luyện tập thể thao thường xuyên hàng năm đạt 30,6% và số người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt 32,5% vượt chỉ tiêu Nghi quyết.

  Công tác xây dựng tổ chức Đảng luôn được chú trọng, tập trung triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 4 năm qua đã cử 11 cán bộ đào tạo trung cấp chính trị - hành chính, 15 đ/c học Đại học và cao đẳng chuyên ngành; 99 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng; 52 đảng viên học lớp bồi dưỡng dành cho đảng viên mới kết nạp; cử nhiều lượt cán bộ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Chọn cử 99 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng, Phát triển được 40đảng viên đạt 57.14%, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là  256 đảng viên. Hoàn thành quy hoạch cán bộ A1, A2, A3 nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch và đề án sắp xếp, tinh giản cán bộ, công chức và người hoạt dộng không chuyên trách theo quyết định 711-QĐ/TU của tỉnh ủy Bình Dương, đã thực hiện tinh giảm được 6 cán bộ.Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều tiến bộ, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện và những vấn đề bức xúc, dư luận đặt ra, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Tổ chức bộ máy chính quyền, Mặt trận, tổ chức các đoàn thể các cấp tiếp tục được kiện toàn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới  Đảng bộ xã Định Hiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/ người/ năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

                                                                                                          Lê Thủy

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 295
Tuần này: 4180
Tháng này: 5857
Tổng truy cập: 537030