Long Tân: Tập huấn phát triển sản phẩm OCOP năm 2022

21/04/2022    Lượt xem: 86    In bài viết   Độ tương phản  

 Tại Hội nghị, các nông hộ được báo cáo viên thông tin về các chuyên đề như: Giới thiệu chung về Chương trình OCOP, hướng dẫn về lập hồ sơ và hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho chủ thể OCOP; giới thiệu về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế, các chính sách về thuế, pháp lý, xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã… Hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình Hợp tác xã; hướng dẫn các chương trình vay vốn; giới thiệu một số mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng và năng suất phù hợp với Việt Nam; hướng dẫn đăng ký thông tin, hộp hồ sơ trên phần mềm OCOP cho các chủ thể.

Báo cáo viên hướng dẫn tại lớp tập huấn

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 223
Tuần này: 8694
Tháng này: 46283
Tổng truy cập: 1759128