HĐND thị trấn Dầu Tiếng: Tổ chức kỳ họp thứ Mười Ba khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

20/01/2021    Lượt xem: 15    In bài viết   Độ tương phản  

Dự kỳ họp có ông Thái Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; bà Nguyễn Thị Gương, Bí thư Đảng ủy thị trấn; ông Bùi Văn Hòa, Chủ tịch UBND thị trấn, cùng 32/33 đại biểu HĐND thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bà Vương Thị Thanh Lan, Chủ tịch HĐND thị trấn, Chủ tọa kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UB.MTTQVN thị trấn báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười Ba (thường lệ cuối năm 2020) và Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND thị trấn năm 2020 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị trấn Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thị trấn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế: Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả việc thực thi pháp luật năm 2020; Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười, thứ Mười Một - HĐND thị trấn khoá V; Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ Mười Ba (thường lệ cuối năm 2020). Thông qua Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của NĐND thị trấn; Tờ trình của UBND thị trấn về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách thị trấn năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công Trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5). Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Kỳ họp đã tổng kết hoạt động của HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo báo cáo hoạt động HĐND thị trấn khóa V, trong nhiệm kỳ, HĐND thị trấn đã tổ chức 13 kỳ họp, ban hành 57 Nghị quyết, tổ chức thực hiện 42 cuộc giám sát chuyên đề. Thường trực HĐND thị trấn đã tổ chức 22 đợt với 175 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp, có 8.474 cử tri tham dự, tiếp nhận 623 ý kiến, kiến nghị, phản ánh; trong đó trả lời trực tiếp 362 ý kiến, kiến nghị (đạt 58,11%); đồng thời ghi nhận và chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết 2.614 ý kiến, kiến nghị. Việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo chủ chốt được đảm bảo duy trì thực hiện tốt, kết quả, trong nhiệm kỳ đã tổ chức 58 buổi tiếp công dân định kỳ có 35 lượt công dân đến liên hệ,...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị trấn đã tập trung thảo luận, chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết của kỳ họp: Nghị quyết về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị trấn Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị trấn; Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười, thứ Mười Một - HĐND thị trấn khoá V; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách thị trấn Dầu Tiếng năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5); Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3); Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Gương, Bí thư Đảng ủy thị trấn trao giấy khen cho các cá nhân

Kỳ họp đã thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động HĐND khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND thị trấn đã khen thưởng cho 04 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Công Danh

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2853
Tuần này: 9190
Tháng này: 40111
Tổng truy cập: 830868