Huyện Dầu Tiếng tổ chức đoàn kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019

18/10/2019    Lượt xem: 134    In bài viết   Độ tương phản  

Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra theo 02 đợt: đợt 01 kiểm tra 6 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đợt 02 kiểm tra công nhận đối với các danh hiệu văn hoá và các xã, thị trấn còn lại trong huyện.

Buổi kiểm tra tại xã Định Hiệp

Đợt 01, kiểm tra vào ngày 08/10/2019, Ban Chỉ đạo huyện tổ chức 03 đoàn kiểm tra kiểm tra 6 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Thanh An, Thanh Tuyền, Long Tân, Long Hoà, Định Hiệp và Định Thành. Đoàn kiểm tra các nội dung: công tác chỉ đạo, tổ chức, điều hành triển khai thực hiện phong trào; kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phong trào năm 2019; kết quả đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2019. Kiểm tra quy trình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá: Gia đình văn hóa, gia đình văn hoá 3 năm liên tục; danh hiệu khu nhà trọ văn hoá; danh hiệu khu dân cư văn hóa; danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hoá; xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. Đối với xã, lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm: kiểm tra quy trình xét, chấm điểm của các xã thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 và quy trình xét, công nhận theo nội dung thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền các xã đã tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Tổ chức phổ biến, quán triệt tiêu chí nông thôn mới nâng cao để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và chủ động tự giác tham gia, thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Qua kiểm tra quy trình thực hiện xét, công nhận các danh hiệu văn hoá, hồ sơ sổ sách, số liệu cung cấp của các ngành liên quan, ý kiến giải trình của Ban Chỉ đạo xã, Ban Vận động các ấp. Đoàn kiểm tra của huyện đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện phong trào và quy trình xét công nhận các danh hiệu văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới của các xã. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Chỉ đạo huyện đã họp thống nhất và giao cơ quan thường trực, Ban Chỉ đạo các xã bổ sung một số nội dung và đề nghị UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới đối với các xã đủ điều kiện làm cơ sở để đề nghị xét xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 674
Tuần này: 3516
Tháng này: 9021
Tổng truy cập: 486864