Hội nghị tập huấn tuyên truyền, tư vấn về công tác đào tạo nghề và việc làm trên địa bàn huyện

12/10/2023    Lượt xem: 2143    In bài viết   Độ tương phản  

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Quang Đức - Phó trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐ TBXH Bình Dương, Báo cáo viên; ông Nguyễn Công Nhân - Trưởng Phòng LĐ TBXH; đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Văn hóa và thông tin, Hội LHPN huyện, Hội Cựu Chiến binh, Huyện Đoàn, Hội Nông dân, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  Giáo dục thường xuyên; cùng đại diện lãnh đạo UBND, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh và công chức phụ trách Văn hóa, việc làm, giảm nghèo các xã - thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn học nghề và việc làm cho người lao động theo quy định. Cụ thể: Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản dưới luật; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; Kế hoạch số 5889/KH-UBND ngày 02/12/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; Kế hoạch số 2838/KH-UBND ngày 28/6/2021 để triển khai Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Dương; Kế hoạch 5241/KH-UBND ngày 06/10/2022 về thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023;

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã truyền đạt việc tư vấn chọn nghề phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương và nhu cầu của thị trường lao động; ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tư vấn về trình tự thủ tục khi đăng ký hỗ trợ đào tạo và đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và các danh mục nghề đào tạo của tỉnh.

Hội nghị đã giúp cho các học viên kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động theo quy định. Nâng cao khả năng tiếp cận, chia sẻ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; từng bước thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc học nghề. Tư vấn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của học nghề, chọn nghề phù hợp khả năng, năng lực của bản thân, phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất của địa phương, hộ gia đình và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp hiện nay. Sau khi học nghề, người học sẽ tìm được việc làm, chuyển đổi nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình, góp phần tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế và xã hội của địa phương./.

Kim Cúc

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1206
Tuần này: 4076
Tháng này: 36051
Tổng truy cập: 3494088