UBND huyện họp thông qua Quy hoạch lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

28/08/2023    Lượt xem: 173    In bài viết   Độ tương phản  

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, Tổng số trường hiện đang hoạt động (kể cả công lập và ngoài công lập) trên địa bàn huyện là 49 trường, gồm có: 19 MN, 16 TH, 10 THCS, 4 THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, với tổng Diện tích: 712.458,29 m2.

Dự kiến đến năm 2030, số trường theo dự kiến xây mới (công lập): 8 trường, gồm có: 03 MN, 02 TH, 03 THCS. Tổng diện tích dự kiến: 136.600 m2. Số trường công lập dự kiến (thành lập mới): 3 trường, gồm có: 1 TH (Dầu Tiếng2, 20.000 m2), 2 THCS (Tạo Nguồn, Long Tân (30.000 m2). Tổng diện tích dự kiến: 64.167 m2. Số trường theo dự kiến cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích (công lập): 5 trường, gồm có: 3 MN (Minh Tân 6.000 m2, Minh Thạnh, , 2 TH (Thanh An 6.000 m2, Minh Hòa). Tổng diện tích dự kiến: 31.000 m2.

Dự kiến đến năm 2040, tổng số trường xây và thành lập mới (kể cả công lập và ngoài công lập): 6 trường, gồm có: 3 MN, 2 TH, 1 THPT (An Lập), Số trường theo dự kiến cải tạo, nâng cấp, mở rộng điện tích (công lập): 4 trường, gồm có: 4 THPT. Tổng diện tích: Đất dự trữ của trường. Số trường nghề (thành lập mới) trên địa bàn huyện: 1 trường gồm có: (công lập), 1 Trường Trung cấp nghề (Diện tích: 45.000m2). Số trường nhiều cấp học (ngoài công lập): 1 trường, gồm có: 1 MN-TH-THCS-THPT (Diện tích: 45.000 m2). Số trung tâm kỹ năng sống, giáo dục trãi nghiệm, Stem: 1 Trung Tâm Kỹ năng – Giáo dục hướng nghiệp chất lượng cao (Trung Tâm tổng hợp): diện tích 470.000 m2.

Dự kiến đến năm 2050, tổng số trường xây và thành lập mới (kể cả công lập và ngoài công lập): 15 trường, gồm có: 5 MN, 6 TH, 1 THCS, 3 THPT (THPT Thanh An, Định Hiệp, Long Tân).

Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1476
Tuần này: 1476
Tháng này: 7658
Tổng truy cập: 2916201