Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

13/02/2023    Lượt xem: 88    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ trì hội nghị; thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Dầu Tiếng, Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2022 là 542.942 triệu đồng, tăng  46.873 triệu đồng so với năm 2021, trong đó: Nguồn vốn Trung ương là 363.652 triệu đồng, tăng 44.173 triệu đồng so với năm 2021. Nguồn vốn ngân sách địa phương là 179.290 triệu đồng, tăng 2.700 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, Ngân sách huyện là 26.460 triệu đồng, tăng 391 triệu đồng so với đầu năm (tăng do bổ sung lãi cho vay). Vốn được giao mới trong năm là 46.873 triệu đồng, tăng 2.754 triệu đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2022 đạt 536.586 triệu đồng, tăng 40.517 triệu đồng so với năm 2021. Với 11 chương trình tín dụng chính sách đang cho vay số hộ còn dư nợ là 12.879 khách hàng còn dư nợ

Về chất lượng tín dụng: Đến ngày 31/12/2022, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.235 triệu đồng, chiếm 0,23%/tổng dư nợ. Trong đó: nợ quá hạn1.159 triệu đồng, giảm 31 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,22%/tổng dư nợ; nợ khoanh 76 triệu đồng, chiếm 0,014%..

Về công tác kiểm tra, giám sát: Trong năm, Phòng giao dịch đã thực hiện kiểm tra được 12 xã, trong đó kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ 32 lượt Hội, đoàn thể nhận ủy thác và 93 Tổ TK&VV; đối chiếu trực tiếp được 648 hộ vay.

Về kết quả hoạt động ủy thác: Đến ngày 31/12/2022, dư nợ ủy thác thông qua các Hội, đoàn thể là 527.014 triệu đồng, nợ quá hạn 1.154 triệu đồng, chiếm 0,22%, với 274 Tổ TK&VV, với 12.863 hộ vay.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng./.

Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 175
Tuần này: 6405
Tháng này: 9752
Tổng truy cập: 2544877