Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng họp đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022;

28/10/2022    Lượt xem: 120    In bài viết   Độ tương phản  

Dự kiểm tra giám sát có ông Trương Tiến Sĩ, Trường Phòng Kiểm soát nội bộ NHCSXH tỉnh, dự chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch NHCSXH, tổng nguồn vốn để cho vay đến 30/9/2022 là 534.486 triệu đồng, tăng 36.559 so với năm 2021. Vốn Trung ương 356.010 triệu đồng, chiếm 66,61%/ tổng nguồn vốn. Vốn địa phương 178.976 triệu đồng, chiếm 33,48%/tổng nguồn vốn, trong đó: Vốn ủy thác Ngân sách tỉnh 152.707 triệu đồng, chiếm 85,32%/tổng nguồn vốn địa phương. Vốn ủy thác Ngân sách huyện 26.269 triệu đồng, chiếm 14,68%/tổng nguồn vốn địa phương.

Tổng doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 129.206 triệu đồng, tăng 13.404 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 3.346 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ 9 tháng đầu năm đạt 103.568 triệu đồng, tăng 4.551 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, bằng 80 % doanh số cho vay. Đến 30/9/2022, tổng dư nợ đạt 521.705 triệu đồng, tăng 25.635 triệu đồng (tăng 5,17%) so với 31/12/2021, hoàn thành 97,6% kế hoạch. Về chất lượng tín dụng: Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.173 triệu đồng, chiếm 0,22%/tổng dư nợ. Trong 9 tháng đầu năm đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đợt 2 năm 2022 đối với các hộ bỏ đi trên 02 năm là 7 hộ, số tiền 96.732.296 đồng (gốc 58.824.750 đồng, lãi 37.907.726 đồng).

Về hoạt động ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể: Đến 30/9/2022, dư nợ ủy thác thông qua các Hội, đoàn thể là 511.739 triệu đồng, nợ quá hạn 1.093 triệu đồng, chiếm 0,21%. Trong đó: Hội Phụ nữ 226.340 triệu đồng, chiếm 44,23%, nợ quá hạn 507 triệu đồng, chiếm 0,22%; Hội Nông dân 168.961 triệu đồng, chiếm 33,02%, nợ quá hạn 298 triệu đồng, chiếm 0,18% ; Hội Cựu chiến binh 91.504 triệu đồng, chiếm 17,94%, nợ quá hạn 213 triệu đồng, chiếm 0,23%; Đoàn Thanh niên 24.934 triệu đồng, chiếm  4,87%, nợ quá hạn 74 triệu đồng, chiếm 0,30%.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng./.

Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2484
Tuần này: 2484
Tháng này: 8702
Tổng truy cập: 2107809