Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

18/10/2022    Lượt xem: 61    In bài viết   Độ tương phản  

Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết từ cơ sở nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình.

Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác Gia đình huyện Dầu Tiếng xây dựng Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 13/8/2022 để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại các khu phố, ấp, các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong các buổi họp của khu phố, ấp của đoàn thể; nói chuyện chuyên đề, tọa đàm… Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xe tuyên truyền lưu động và trên hệ thống truyền thanh huyện, xã.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã đưa ra nhiều thông điệp về xây dựng đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn huyện như:

s Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn.

s Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

s Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc.

s Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người.
s Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc.
s Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
s Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
s Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền.
s Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc.
s Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục giá trị gia đình.
s Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Trúc Quyên

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2384
Tuần này: 2384
Tháng này: 8602
Tổng truy cập: 2107709