Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng họp đánh giá kết quả thực hiện quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022

06/05/2022    Lượt xem: 60    In bài viết   Độ tương phản  

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch NHCSXH, trong quý I/2022 đã giải ngân cho 1.324 lượt hộ vay, số tiền là 54.445 triệu đồng. Thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg về cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đã cho vay được 03 doanh nghiệp vay để trả lương phục hồi sản xuất, nâng tổng dư nợ đạt 8.010 với 04 doanh nghiệp vay.

Tổng nguồn vốn đến ngày 31/03/2022 là 508.467 triệu đồng, tăng 42.298 triệu đồng (tăng 9,07%) so với cùng kỳ, tăng 10.540 triệu đồng so với. Tổng dư nợ đến ngày 31/03/2022 đạt 506.024 triệu đồng, đạt 99,52% kế hoạch, tăng 10.554 triệu đồng (tăng 2,13%) so với cùng kỳ, tăng 9.955 triệu đồng (tăng 2,01%) so với đầu năm

Về chất lượng tín dụng: Tổng nợ xấu đến ngày 31/03/2022 là 1.217 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,25% tổng dư nợ, trong đó: Nợ quá hạn đến ngày 31/3/2022 là 1.202 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với đầu năm. Nợ khoanh là 14,7 triệu đồng, không tăng so với cùng kỳ và đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng dư nợ. Bỏ đi khỏi địa phương 59 hộ với số tiền hơn 746 triệu đồng.

Về hoạt động ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể: Tổng dư nợ ủy thác của 04 tổ chức Hội đến ngày 31/03/2022 là 494.790 triệu đồng, chiếm 97,78% tổng dư nợ, với 276 Tổ TK&VV, với 12.477 hộ vay; nợ quá hạn là 1.197 triệu đồng, chiếm 0,24% dư nợ ủy thác.

Về huy động tiền gửi tiết kiệm: Huy động từ các tổ chức, cá nhân đến 31/03/2022 là 12.873 triệu đồng, giảm 3.318 triệu đồng so với đầu năm. Huy động tiền gửi của người nghèo thông qua các Tổ TK&VV đến 31/3/2022 là 44.591 triệu đồng, giảm 4.963 triệu đồng so với đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đề nghị Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng quản trị các cấp; Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các thành viên BĐD là Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai và quản lý tốt hoạt động tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức Hội đoàn thể, trưởng Ban lãnh đạo, Tổ TK&VV thường xuyên rà soát hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và NHCSXH huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan (Công an, Bảo hiểm, Thuế ...) kiểm tra, xác minh, tìm kiếm địa chỉ và tìm biện pháp xử lý, đôn đốc thu hồi vốn cho Nhà nước.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022 của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dầu Tiếng./.

Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Tuần này: 8716
Tháng này: 46305
Tổng truy cập: 1759150