Huyện Dầu Tiếng: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và các mô hình, đề án năm 2020

31/07/2020    Lượt xem: 129    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự buổi tập huấn có trên gần 130 người là cán bộ phụ trách công tác gia đình huyện, các xã, thị trấn; Ban Quản lý Mô hình củng cố gia đình văn hóa, Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam các ấp, khu phố thuộc 03 xã: Minh Thạnh, Long Tân, Định Hiệp và thị trấn Dầu Tiếng được triển khai, duy trì mô, hình đề án về công tác gia đình do tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí và năm 2020.

Quang cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn được báo cáo viên triển khai các nội dung như: các văn bản về lĩnh vực gia đình; Mô hình Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức trong gia đình Việt Nam; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; công tác chuẩn bị tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020; hướng dẫn sử dụng và quyết toán kính phí hỗ trợ các xã, thị trấn, ấp, khu phố năm 2020. Đồng thời dành thời gian để các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn thảo luận.

Đến nay, huyện Dầu Tiếng có 7 xã, thị trấn với 55 ấp, khu phố được triển khai Mô hình Củng cố gia đình văn hóa; 7 xã, thị trấn với 49 ấp, khu phố được triển khai, duy trì Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; 12//12 xã thị trấn được triển khai Mô hình phòng chống bạo lực gia đình.

Năm 2020, huyện cũng chọn xã Định Hiệp để triển khai Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Nội dung thực hiện là lồng ghép Bộ tiêu chí vào các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; chính sách pháp luật quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm vủa gia đình, các thành viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi và các văn bản liên quan khác; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích. Theo Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy; Nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu; Yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo; Lễ phép; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận; Chia sẻ.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và các mô hình, đề án về gia đình ở cơ sở; qua đó, tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động của các mô hình, đề án có hiệu quả, nâng cao nhận thức của các gia đình và cộng đồng về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng việc xây dựng gia đình văn hóa trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1198
Tuần này: 4930
Tháng này: 22616
Tổng truy cập: 648673