Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/05/2023    Lượt xem: 756    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho Người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi đang sinh sống tại xã khu vực I trên địa bàn tỉnh Bình Dương (xã Minh Tân của huyện Dầu Tiếng) theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã khu vực I trên địa bàn tỉnh Bình Dương (xã Minh Tân của huyện Dầu Tiếng) theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ (Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu); Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng chưa tham gia lại BHYT cho đến khi có việc làm mới và tham gia BHXH bắt buộc, thời gian hưởng hỗ trợ tối đa là 12 tháng; Người thuộc hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm kể từ khi có Quyết định công nhận thoát nghèo (theo quy định của Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương), đối với trường hợp người thuộc hộ gia đình có Quyết định công nhận thoát nghèo sau ngày 01/01/2024 thì được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến ngày 31/12/2025.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 20% mức đóng BHYT (ngoài chế độ hỗ trợ của Trung ương) cho các đối tượng sau: học sinh đang theo học tại xã thuộc khu vực I trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (xã Minh Tân của huyện Dầu Tiếng); Học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Bình Dương./.

Kim Cúc

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 800
Tuần này: 37664
Tháng này: 133421
Tổng truy cập: 3848633