Phương thức sử dụng thông tin công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022 trên địa bàn huyện

07/03/2023    Lượt xem: 118    In bài viết   Độ tương phản  

Đồng thời để đảm bảo thực hiện kịp thời và theo đúng quy định của Chính phủ và UBND tỉnh về phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, đảm bảo quyền, lợi ích hợp hợp pháp của công dân từ ngày 01/01/2023; UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành Công văn số 115/UBND-NC ngày 01/02/2023 trong đó yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện:

- Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền quản lý về những quy định có liên quan Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành công bố lại TTHC phù hợp theo các quy định hiện hành.

- Triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã sử dụng phù hợp, hiệu quả các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết TTHC như sau:

+ Sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; 

+ Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD gắn chíp;

+ Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự; 

+ Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ việc giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự; 

+ Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07); 

+ Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên, cơ quan có thẩm quyền, CBCCVC, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố TTHC của bộ, tỉnh hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Hình ảnh minh họa

Trong đó UBND huyện đã giao nhiệm vụ vụ cụ thể cho Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện thực hiện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết TTHC; Theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo UBND huyện xem xét và kịp thời  xử lý./.

HUY BẰNG

 

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1653
Tuần này: 5622
Tháng này: 53386
Tổng truy cập: 2335633