Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

04/08/2022    Lượt xem: 557    In bài viết   Độ tương phản  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành 11 văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022; Niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, UBND xã, thị trấn và các văn bản pháp luật có liên quan đến người dân tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn, cập nhật niêm yết bổ sung các danh mục TTHC mới được công bố, đồng thời gỡ bỏ các văn bản niêm yết đã hết hiệu lực (Công khai 281 TTHC cấp huyện trên Trang thông tin điện tử huyện và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã là 133 TTHC); công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn để người dân có thể trực tiếp phản ánh những vấn đề có liên quan khi cần thiết, địa chỉ tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức đối với các quy định hành chính theo đúng quy định; công khai quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Cùng với đó, công tác cải cách thể chế đã triển khai kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Tính đến ngày 10/6/2022, tại Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận 3.327 hồ sơ và trả kết quả 3.301 hồ sơ đúng hẹn, 01 hồ sơ trễ hẹn, còn 25 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; Bộ phận một cửa các xã, thị trấn đã tiếp nhận 28.357 hồ sơ, trả kết quả đúng hạn 28.350 hồ sơ, 07 hồ sơ trể hạn (03 hồ sơ xã Long Tân; 04 hồ sơ xã Thanh An); Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Song song đó, công tác Cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cơ sở đã phê duyệt Đề án hợp đồng ngoài số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Đề án hợp đồng lao động phục vụ hoạt động thu phí năm 2022; công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022; giao biên chế năm 2022 đối với 12 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp tự chủ năm 2022; Quy chế hoạt động Nhà Thiếu nhi huyện Dầu Tiếng; lấy ý kiến Quyết định và Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Dầu Tiếng; Thống kê tổng hợp số lượng biên chế đơn vị sự nghiệp công lập; thống kê nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 (31 vị trí); miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành viên chức cấp huyện; công văn thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn và xem xét bổ nhiệm không qua thi tuyển đối với chức danh Chánh Thanh tra huyện; tiếp nhận, chuyển đổi cán bộ, công chức cấp xã thành viên chức cấp huyện; Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã (Định An, Minh Hòa, Long Tân), Chủ tịch UBND xã (Minh Hòa, An Lập), Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, An Lập; thống nhất nhân sự ứng cử bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành; bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã Định An; cán bộ cấp xã (Phó Chủ tịch HĐND xã) kiêm nhiệm cán bộ cấp xã (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh); đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức (02 trường hợp) và tiếp tục đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức (02 trường hợp); kỷ luật cán bộ, công chức (02 trường hợp); xây dựng và thực hiện Kế hoạch bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2024;

Đồng thời, đã xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021; kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2022 (Chánh Thanh tra, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX). Tổ chức và hoàn thành việc thi tuyển chức danh công chức cấp xã năm 2021 theo đúng quy định (Kết quả có 33 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 (23 thí sinh trúng tuyển và 10 thí sinh không trúng tuyển). Đã tổ chức thành công kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, kết quả trúng tuyển 29 thí sinh, không trúng tuyển 01 thí sinh, chuyển về Sở GD & ĐT 01 thí sinh.

Ngoài ra, công tác cải cách tài chính cũng đã được các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện chi tiêu gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thu, chi kinh phí đều được các cơ quan, đơn vị thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào đầu năm và hàng tháng đều có công khai tài chính đến cán bộ, công chức, tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị; đồng thời, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện và 12/12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; Tăng cường sử dụng văn bản điện tử qua phần mềm Quản lý văn bản liên thông và sử dụng hộp thư điện tử công vụ trao đổi công việc giữa các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức từ cấp huyện đến cấp xã; ứng dụng chữ ký số cũng đã được tăng cường tại các cơ quan, phòng ban huyện và UBND các xã, thị trấn; thường xuyên họp trực tuyến và triển khai thực hiện giải pháp phòng họp không giấy tờ (e-Cabinet) và ứng dụng giao việc tức thời - nhắc việc thông minh; Phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện triển khai công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, đang tiến hành khảo sát nhu cầu tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu trên địa bàn huyện; Triển khai ứng dụng bốc số trực tuyến giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân, tăng cường thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 tại Bộ phận 1 cửa; Khảo sát và nâng cấp phòng máy server, Website huyện, hệ thống mạng số liệu chuyên dùng nội bộ của UBND huyện Dầu Tiếng./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1715
Tuần này: 10155
Tháng này: 72085
Tổng truy cập: 2354332