Huyện đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2022 – 2026

21/04/2022    Lượt xem: 782    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Chương trình hành động số 93-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội; Chương trình hành động và Chỉ thị của tỉnh, huyện liên quan đến việc thực hiện BHXH, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật BHXH, Luật BHYT nhằm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, chú ý tăng cường giải thích thật rõ về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, lộ trình tăng tuổi hưởng lương khi nghỉ hưu, những quy định mới về mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, tập trung vào các nhóm đối tượng chưa tham gia như: Hộ gia đình, nhóm học sinh, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phấn đấu từ năm 2022 tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt và vượt mục tiêu quy định tại điểm 2 khoản III Chương trình hành động số 93-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 92% dân số, tiến tới thực hiện BHYT toàn dân. Củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân của từng xã, thị trấn; bám sát mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT của huyện để tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu đi đầu trong việc vận động người thân, họ hàng và các thành viên trong gia đình tham gia mua BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần thực hiện đạt tỷ lệ bao phủ BHXH, 100% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2025; 100% học sinh tham gia BHYT hàng năm.

Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện để đạt mục tiêu, phù hợp với tình hình thực tế; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện chính sách BHYT để đạt được chỉ tiêu tham gia BHYT của huyện. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đổi mới phương thức vận động, cách tiếp cận với người dân để tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phát triển đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn. Tăng cường hoạt động giám sát và tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

                                                                                                 Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 80
Tuần này: 6310
Tháng này: 9657
Tổng truy cập: 2544782