Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật tiếp cận thông tin

29/12/2020    Lượt xem: 97    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đánh giá, qua hơn 02 năm thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác công khai và cung cấp thông tin khi công dân yêu cầu; bố trí người làm đầu mối cung cấp thông tin, thực hiện cung cấp thông tin theo đúng quy định; tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, ...

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện cung cấp thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời dẫn đến việc đánh giá công tác triển khai, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn chưa toàn diện. Để đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân theo Điều 25 Hiến pháp năm 2013, UBND huyện đề nghị các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ:

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thường xuyên cập nhật, công khai Danh mục thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin truyền thông theo quy định của Nghị định số 13/2018/NĐ-CP.

Cung cấp thông tin theo đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin; lưu ý trong trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu thì thực hiện theo Chương III của Luật Tiếp cận thông tin và chi phí tiếp cận thông tin thực hiện theo Thông tư số 46/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí in, sao, chụp, gửi thông tin theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin (chi phí in, sao, chụp, gửi thông tin cung cấp văn bản trực tiếp), trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác.

Đối với cơ quan, đơn vị chưa ban hành Quy chế nội bộ và chưa bố trí cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin thì khẩn trương ban hành và công bố, công khai quy chế nội bộ về cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm tại cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của quy chế theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin; đồng thời bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người có năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin (ưu tiên những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật hoặc tin học).

Minh Tùng

 

 

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 398
Tuần này: 3896
Tháng này: 19804
Tổng truy cập: 855893