Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn năm 2020

21/12/2020    Lượt xem: 64    In bài viết   Độ tương phản  

Tại điểm cầu huyện (Phòng họp 1 - Huyện ủy) có Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự khai mạc Hội nghị; cùng dự có bà Nguyễn Thu Trang, Trưởng phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; các báo cáo viên pháp luật huyện.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND; công chức Tư pháp - Hộ tịch và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu xã Định Hiệp (ảnh: Lê Thuỷ)

Hội nghị đã nghe báo cáo viên bà Nguyễn Thu Trang, Trưởng phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương truyền đạt các nội dung: Kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục  pháp luật trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; kỹ năng tuyên truyền miệng; biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật, lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động hòa giải; xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. Phổ biến giáo dục pháp luật qua mạng internet.

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật.  Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn; hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật và việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Qua hội nghị tập huấn giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trên địa bàn huyện nắm vững những kỹ năng về nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới, để vận dụng có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Đây cũng là dịp để cán bộ tuyên truyền viên, cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn các báo cáo viên pháp luật các ban, ngành  huyện được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 470
Tuần này: 3968
Tháng này: 19876
Tổng truy cập: 855965