Hội nghị trực tuyến Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

21/12/2020    Lượt xem: 67    In bài viết   Độ tương phản  

Chủ trì Hội nghị trực tuyến có bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 09 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì tại điểm cầu huyện Dầu Tiếng có bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ông, bà Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng tham dự có đại diện Phòng Tư pháp, Ban Dân vận huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Ban Tư vấn, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam cấp xã, tổ Tư vấn, Ban Công tác Mặt trận ấp, Đài Truyền thanh cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến huyện Dầu Tiếng

Để công tác Mặt trận thật sự đi vào chiều sâu, là cơ quan cầu nối, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho các tầng lớp nhân dân và Luật Mặt trận Tổ quốc đi vào đời sống xã hội, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đề nghị nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành Luật MTTQVN, cụ thể như sau: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong việc tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển của địa phương, quan tâm bố trí cán bộ Mặt trận đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay; Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc thực hiện các nhiêm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các chương trình, các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện Nội dung Nghi quyết Đại hội MTTQ các cấp, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 sâu rộng đến cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục xây dựng các mô hình nhằm thu hút và tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức Đoàn, hội, cố gắng chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên do mình quản lý, để từ đó tạo lòng tin của nhân dân, đoàn viên, hội viên vào tổ chức; đổi mới các cuộc họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, bám sát tình hình đời sống nhân dân, kịp thời phản ảnh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và phát huy vai trò của Mặt trận trong việc tham gia ý kiến phản biện các chính sách của chính quyền; nâng cao chất lượng Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm, quý, tháng.

Hội nghị cũng đã nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tham luận về thực hiện các nội dung trong Luật MTTQVN như: việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND, UBND; công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; công tác giám sát của Hội Nông dân tỉnh về việc bảo vệ quyền và lợi ích; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai Luật MTTQVN; công tác vận động, tuyên truyền thực hiện chủ trương và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và công tác giám sát thực hiện các kiến nghị của cử tri; công tác đối thoại nhân dân.

Huy Bằng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 429
Tuần này: 3927
Tháng này: 19835
Tổng truy cập: 855924