UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện “Văn hoá -Văn minh đô thị” năm 2020

10/08/2020    Lượt xem: 235    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biển tích cực trong cán bộ và nhân dân trong huyện về ý thức chấp hành việc thực hiện “Văn hoá –Văn minh đô thị” trên các lĩnh vực: Trật tự đô thị; vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; an toàn giao thông đô thị; an ninh trật tự - an toàn xã hội; ứng xử văn minh nơi công sở, công cộng. Gắn việc triển khai “Văn hoá - Văn minh đô thị” với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các cuộc vận động, các phong trào như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phong trào “ Toàn dân tham gia đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... theo phương châm lồng ghép chặt chẽ, có mục tiêu, kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong năm 2020, đảm bảo tính khả thi cao trong thực tế để tiếp tục triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác thực hiện “Văn hoá - Văn minh đô thị” là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thực hiện quảng cáo, rao vặt đúng nơi quy định là thực hiện văn hoá, văn minh đô thị

Thông qua kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch phát động thực hiện “Văn hoá - Văn minh đô thị”, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định pháp luật để thực hiện mục tiêu, nội dung của kế hoạch đề ra. Phấn đấu mỗi người dân Dầu Tiếng từ trẻ em đến người lớn; từ trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội,... đều có những hành vi ứng xử đẹp từ lời nói đến việc làm.

Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện gồm:

5 nội dung chính thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị:

Về trật tự đô thị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè để sử dụng vào mục đích khác ngoài việc dành cho người đi bộ; tổ chức sắp xếp chỗ đậu xe ở những nơi phù hợp; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

Về vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị: Xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định; giữa gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp”; có biện pháp xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội ở công viên, nhất là những thói quen, hành vi kém văn minh nơi công cộng; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở, hộ kinh doanh dọc trên các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường, có hình thức xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Về an toàn giao thông đô thị: Thực hiện tốt công tác bảo trì và duy tu, sửa chữa hệ thống đường bộ, đèn chiếu sáng công cộng, bổ sung biển báo, chỉnh trang hành lang đường bộ để nâng cấp chất lượng hạ tầng giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Về an ninh tật tự - an toàn xã hội: Đẩy mạnh phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm kiềm chế sự gia tăng và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình tự quản hoạt động, phát huy hiệu quả; tiếp tục thực hiện đề án chuyển hoá địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; chủ động phòng, ngừa việc gây rối, bạo loạn, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, đấu tranh tiến tới đẩy lùi tội phạm về ma tuý và tệ nạn xã hội.

Về hành vi ứng xử văn minh nơi công sở, công cộng: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan thực hiện tốt việc ứng xử văn hoá nơi công sở và thể hiện văn minh trong giao tiếp giữa đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị và giữa cán bộ, công chức với người dân; nâng cao nhận thức và xây dựng văn hoá ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng đồng. Xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ nơi công cộng; thể hiện nếp sống văn minh, quan hệ cộng đồng thân thiện, nhân ái trong từng gia đình. Ứng xử ôn hoà, thân thiện, nhường nhịn nhau mọi lúc, mọi nơi; ăn mặc lịch sự nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm; xây dựng khu dân cư văn hoá; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt văn hoá nông thôn mới.

Tuyên truyền vận động người dân không thực hiện 6 nhóm hành vi:

Không xả rác thải, xác súc vật, phóng uế ra lòng đường và những nơi công cộng; lòng đường, vỉa hè luôn được quét dọn thường xuyên; không đổ nước thải ra mặt đường, không để nước đọng; các tuyến đường được lặp đặt thùng rác; hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh đô thị.

Không phát tờ rơi, dán quảng cáo, viết làm hoen, bẩn hàng rào, vách tường, cột điện, cây xanh, treo panô, áp phích không đúng nơi quy định; phổ biến những quy định về quảng cáo, đặt biển hiệu để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân chấp hành nghiêm, góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Không lấn chiếm, chiếm giữ, chiếm dụng trái phép vỉa hè để đặt biển hiệu, kinh doanh mua bán gây ách tắc giao thông, không còn lối đi cho người đi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông và trật tự công cộng, không đua xe trái phép; thực hiện chủ trương lề thông, hè thoáng, sạch đẹp, an toàn.

Không say rượu, bia, gây gổ, đánh nhau, lôi kéo, kích động người khác gây mất trật tự công cộng; không nói tục, chửi thề nơi công cộng; phổ biến đầy đủ đến mọi người dân và cán bộ, công chức, người lao động về nội dung xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm nếp sống văn hoá trong lĩnh vực giao tiếp công cộng.

Không gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến người xung quanh trong thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giời đến 5 giờ sáng ngày hôm sau; từng bước hình thành thói quen và nếp sống văn minh cho mỗi người dân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh băng đĩa nhạc, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh khác có sử dụng âm thanh về quy định giờ hoạt động và tiếng ồn.

Không hút thuốc là nơi công cộng hoặc nơi có quy định cấm, xây dựng nếp sống văn hoá, thực hiện xây dựng trường học, bệnh viện không có thuốc lá.

Xây dựng các mô hình điểm về nếp sống văn minh đô thị: Chủ đề “Xanh-sạch-đẹp”; chủ đề “An ninh trật tự”; chủ đề “Đạo đức lối sống”.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:

Tuyên truyền nâng cao ý thức trong các bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Về việc cưới: Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức lễ cưới phải trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và hoàn cảnh gia đình, khuyến khích tổ chức đám cưới tập thể.

Về việc tang: Tổ chức đám tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán truyền thống, văn hoá và hoàn cảnh gia đình; khuyến khích hình thức hoả táng, không rải vàng mã. Không quản thi hài quá 48 giờ (thực hiện theo Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 25/6/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng).

Về lễ hội: Bảo tồn những giá trị văn hoá, các phong tục tập quán truyền thống của lễ hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá cổ truyền dân tộc, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương, hình thức.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, kế hoạch đề ra giải pháp chú trọng công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa các ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và Công tác gia đình các cấp trong việc tổ chức và triển khai thực hiện. Tăng cường quán triệt trong mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và quần chúng nhân dân hiểu rõ chủ trương để đồng thuận hưởng ứng kế hoạch thực hiện “Văn hoá - Văn minh đô thị,...

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 526
Tuần này: 526
Tháng này: 30698
Tổng truy cập: 612174