Triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020

08/06/2020    Lượt xem: 92    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện đề án theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm. Tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện; đề cao trách nhiệm tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện.

Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch: Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; cung cấp tài liệu về phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên, học sinh; phát động cuộc thi tìm hiều pháp luật trên internet trong đó có đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện; thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; tổ chức hội thảo, toạ đàm, chương trình đối thoại, trao đổi, góp ý dự thảo chính sách pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; đồng thời phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện; báo cáo tổng kết thực hiện giai đoạn 2018-2020.

Phòng Tư pháp huyện- cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện làm đầu mối tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện kế hoạch; phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đoàn Thanh niên huyện và các phòng, ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của kế hoạch.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 394
Tuần này: 4279
Tháng này: 5956
Tổng truy cập: 537129