Xây dựng, củng cố và triển khai hoạt động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai năm 2020

19/05/2020    Lượt xem: 269    In bài viết   Độ tương phản  

Để củng cố lực lượng Đội xung kích phù hợp với tình hình thiên tai và điều kiện cụ thể của từng địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai. UBND huyện đề nghị các phòng ban, ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung:

Tổ chức phổ biến hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; triển khai xây dựng, củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và triển khai hoạt động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn và Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính Phủ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Đội xung kích.

Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán kinh phí, chi trả phụ cấp và thực hiện các chế độ, chính sách khác cho hoạt động của Đội xung kích; đồng thời xem xét, bố trí kinh phí cho các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Đội xung kích.

Ái Vân

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 485
Tuần này: 485
Tháng này: 30657
Tổng truy cập: 612133