Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

13/05/2020    Lượt xem: 231    In bài viết   Độ tương phản  

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 được diễn ra từ ngày 16/4 đến ngày 15/5/2020 với chủ đề: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm” để triển khai thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu chính của Kế hoạch: 

 Thứ nhất, tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm,trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các địa bàn trọng điểm;

Thứ ba, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; 

Thứ tư, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và hạn chế tối đa ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

 Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2020 còn là đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn. Gắn trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn để tập trung sự chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Các hoạt động chính được triển khai trong Tháng hành động:

Triển khai Chiến dịch truyền thông bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương,... Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

Hoạt động giám sát ô nhiễm môi trường: Tập trung giám sát ô nhiễm môi trường đối với ngành hàng thực phẩm theo phân cấp quản lý; tiến hành lấy mẫu đánh giá chất lượng và kiểm tra truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm đối với các mẫu không đạt qua giám sát ô nhiễm. Kịp thời cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác kiểm tra: Kiểm tra đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, bao gồm: Trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; việc triển khai quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương; kiểm tra, đánh giá công tác tuyên tuyền giáo dục pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm; kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1631
Tuần này: 8088
Tháng này: 5275
Tổng truy cập: 702563