Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 20/4/2020 về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở” năm 2020

05/05/2020    Lượt xem: 230    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 428 (Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022”); nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, xã hội và Nhà nước. Từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu của Đề án 428, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt các chỉ tiêu:

- Ít nhất 95% tổ hòa giải cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải cơ sở;

- Từ 60% -75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành;

- Kết thúc năm 2020, 100% đội ngũ tập huấn viên cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hòa giải viên ở cơ sở.

Theo kế hoạch, những nội dung sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2020 gồm: Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện; củng cố, kiện toàn Tổ hoà giải, hoà giải viên theo quy định của pháp Luật Hoà giải cơ sở và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải cho hoà giải viên ở cơ sở theo nội dung Bộ tài liệu đã được Bộ Tư pháp ban hành và phù hợp với tình hình thực hiện của địa phương; cử đội ngũ tập huấn viên cấp huyện tham dự tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải ở cơ sở của cấp tỉnh; tiếp tục nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác hoà giải ở cơ sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND huyện chọn 02 đơn vị là xã Thanh Tuyền và Minh Hoà để thực hiện chỉ đạo điểm nhằm nâng cao năng lực hoà giải viên ở 02 xã này.

Phòng Tư pháp huyện là cơ quan tham mưu UBND huyện chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; phối hợp các đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoà giải cơ sở và tình hình triển khai thi hành pháp luật về hoà giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hoà giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, khuyến khích sử dụng hoà giải để giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1701
Tuần này: 8158
Tháng này: 5345
Tổng truy cập: 702633