Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

20/11/2019    Lượt xem: 334    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/07/2019 của của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021. Đồng thời, thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính, cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ, làm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm pháp luật.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng  dưới các hình thức; Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; Đến hết năm 2021, 100% lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Đến hết năm 2021, có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng xa, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đối tượng được triển khai là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp; học sinh và người dân trên địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo doanh nghiệp; người lao động và học sinh.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chức triển khai thực hiện Kế hoạch, phù hợp với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án với kế hoạch, chương trình hoạt động của ngành, địa phương mình.

                                                                             Ngọc Nhung

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 416
Tuần này: 4301
Tháng này: 5978
Tổng truy cập: 537151