Huyện Dầu Tiếng dự họp trực tuyến Phiên họp thường kỳ tháng 11/2019 của UBND tỉnh

20/11/2019    Lượt xem: 137    In bài viết   Độ tương phản  

Chủ trì Phiên họp có ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, các Ủy viên UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố tại 09 điểm cầu. Chủ trì điểm cầu tại UBND huyện Dầu Tiếng có Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn.

Phiên họp đã nghe Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; báo cáo ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; các tờ trình của Sở, nghành tỉnh.

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kết quả đạt và vượt 29/31 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019. Cụ thể, Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,95% (kế hoạch 8,5-8,7%); GRDP bình quân đầu người đạt 140,8 triệu đồng (kế hoạch 140,6 triệu đồng); cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 64,1% - 25,0% - 3,0% - 7,9% (kế hoạch 63,7% - 25% - 3,2% - 8,1%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 227.805 tỉ đồng, tăng 19,2% (năm 2018 tăng 18,1%, kế hoạch năm 2019 tăng 18%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27 tỉ 781 triệu đô la Mỹ, tăng 15,6% (năm 2018 tăng 9,7%, kế hoạch tăng 15,5%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20 tỉ 795 triệu đô la Mỹ, tăng 10,6%; thặng dư thương mại của tỉnh năm 2019 đạt gần 7 tỉ đô la Mỹ.

Ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 114.669 tỉ đồng, tăng 15,8% (năm 2018 tăng 12,2%, kế hoạch tăng 10,02%). Đến ngày 31/10/2019, giá trị giải ngân đạt 4.720 tỉ đồng, đạt 37,8% kế hoạch điều chỉnh năm 2019. Đầu tư trong nước (đến ngày 31/10/2019) đã thu hút 52.983 tỉ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 7,9%); đầu tư trực tiếp nước ngoài (đến 31/10/2019) đã thu hút 2 tỉ 777 triệu đô la Mỹ (vượt 98% kế hoạch năm, tăng 69% cùng kỳ). Tổng thu ngân sách ước đạt 57.300 tỉ đồng, đạt 105% dự toán HĐND tỉnh, tăng 14% so với cùng kỳ; tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 20.535 tỉ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng nợ đọng thuế ước đến 31/12/2019 là 2.015 tỉ đồng bằng 5% so với dự toán thu ngân sách giao. Toàn tỉnh đã huy động 986 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn để chăm lo cho các đối tượng; xây dựng, sửa chữa 30 căn nhà tình nghĩa và 120 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí hơn 9 tỉ đồng; toàn tỉnh hiện còn 3.808 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,31%) và 2.790 hộ cận nghèo (chiếm 0,96%) theo tiêu chí đa chiều của Tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế cần khắc phục như khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch điều chỉnh năm 2019; một số công trình, dự án trọng điểm tuy có tập trung chỉ đạo song vẫn còn chậm và gặp nhiều vướng mắc...

Theo đó, kế hoạch năm 2020 bảo đảm tăng trưởng ổn định và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; chú trọng chất lượng tăng trưởng. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm, phát triển đô thị - dịch vụ và xây dựng thành phố thông minh. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, trở thành nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại. UBND tỉnh xác định 31 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,6-8,8% so với cùng kỳ.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2020 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2016-2020. Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm ghi nhận những kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ rõ các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch cần phải khắc phục trong năm 2020. Các sở, ban, ngành, các địa phương cần quan tâm triển khai thực hiện công tác đầu tư công, tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các công trình cấp bách cần phải triển khai. Cần tăng cường quản lý chặt việc phân lô bán nền trái quy định, các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý đã giao bán. Trong năm 2020, các ngành, các cấp tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kế hoạch tuyên truyền tổ chức thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu công nghiệp mở rộng, sớm đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao; xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 547
Tuần này: 4432
Tháng này: 6109
Tổng truy cập: 537282