UBND ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

20/08/2019    Lượt xem: 310    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Theo mục tiêu của Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đã xây dựng lộ trình đến năm 2020, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện qua ngân hàng theo Quyết định số 241/QĐ-TTg; đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP. Để thực hiện mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng lộ trình thực hiện bao gồm các bước đánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ an sinh xã hội; đánh giá chi trả an sinh xã hội thông qua tài khoản cá nhân, trong đó tập trung vào đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; đánh giá công tác quản lý người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân; đánh giá việc chuẩn hóa và kết nối dữ liệu thông tin người nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các đối tượng, Công văn của UBND huyện giao Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: ngân hàng, bưu điện triển khai thực hiện sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1135
Tuần này: 2913
Tháng này: 1135
Tổng truy cập: 837224