Triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

22/05/2023    Lượt xem: 856    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Tỉnh; Nâng cao chất lượng quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất; thực hiện tốt công tác công bố, công khai, giải quyết TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện TTHC và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực; Ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định TTHC không phù hợp; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC; tái cấu trúc quy trình, thủ tục để xây dựng, tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công; Triển khai thực hiện số hóa giấy tờ, hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nâng cao chất lượng dịch vụ công đối với TTHC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cung cấp kịp thời các tiện ích, phục vụ giao dịch trực tuyến như thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử... tiến đến tiếp nhận, xử lý đồng bộ các hồ sơ yêu cầu xử lý dịch vụ hành chính công qua hình thức các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước thông qua Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp; Đẩy mạnh đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số, đảm bảo lộ trình hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó yêu cầu tăng cường việc chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC được giao; Khai thác triệt để các nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thành phần hồ sơ khi thực hiện TTHC; Gắn công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC với thi đua khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hoặc xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC để kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC. Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Công khai, minh bạch quy trình nội bộ giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Xác định năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, nhiệm vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu tạo cơ sở hình thành dữ liệu (đúng, đủ, sạch, sống) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.\.

HUY BẰNG

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 420
Tuần này: 8665
Tháng này: 56419
Tổng truy cập: 3936335