Nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số huyện Dầu Tiếng năm 2023 và các năm tiếp theo

22/05/2023    Lượt xem: 729    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm để đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hằng năm của huyện và giúp các ngành, địa phương trên địa bàn huyện thấy được các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục; Qua đó, xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số chuyển đổi số của huyện năm 2023 và các năm tiếp theo.

​Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, địa phương đối với việc xác định Chỉ số Chuyển đổi số; xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện chi tiết, đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao các chỉ số được phân công chủ trì, trong đó chỉ rõ nhưng đơn vị cụ thể có liên quan cần phối hợp để cải thiện chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Đối với thể chế số, trình cấp thẩm quyền ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách và kế hoạch hành động hàng năm của huyện về chuyển đổi số; ban hành chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số và chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hàng năm phổ biến, quán triệt công tác Chuyển đổi số.

Song song đó, triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn và kết nối với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ theo mô hình do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn; phấn đấu 100% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang; đẩy mạnh triển khai các nền tảng số dùng chung.

Thành lập và tổ chức hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đến cấp xã; đảm bảo 100% các xã thành lập Tổ CNSCĐ. Bố trí đủ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước để phục vụ triển khai chuyển đổi số; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện; triển khai phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân trên nền tảng OneTouch; triển khai bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người lao động trong độ tuổi lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở).

Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, đảm bảo các hệ thống thông tin đều được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin; Thực hiện kiểm tra, đánh giá các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thông tư này được ban hành để thay thế cho Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định và thực hiện chuyển đổi sang IPv6; Đưa các dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) vào sử dụng chính thức tại huyện; Nâng cao tỷ lệ DVCTT được điền sẵn thông tin; tỷ lệ DVCTT được cá thể hóa; tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; tỷ lệ tài khoản của người dân doanh nghiệp có sử dụng DVCTT; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT.

Nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của huyện; thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông - CNTT), doanh nghiệp nền tảng số hoạt động trên địa bàn huyện; thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện việc chuyển đổi số (Chương trình SMEdx của Bộ Thông tin và Truyền thông giúp doanh nghiệp lựa chọn các nền tảng số xuất sắc để tiếp cận và sử dụng);Đẩy mạnh các giao dịch trên sàn thương mại điện tử và thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng tên miền .vn nhằm gia tăng số lượng.

Phổ cập danh tính số/tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn huyện; triển khai cấp tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác cho người dân từ 15 tuổi trở lên; triển khai gắn địa chỉ số đến 70% các hộ gia đình trên địa bàn huyện; Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện; Đảm bảo mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền.

Đối với đô thị thông minh, ban hành và triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh; ban hành kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh; thực hiện đo lường chỉ số KPI phát triển Đô thị thông minh.

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng bộ chỉ số DTI cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương và triển khai phần mềm chấm điểm để thực hiện đánh giá xếp hạng DTI của các cơ quan, đơn vị./.

Anh Xê Ka

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 683
Tuần này: 37547
Tháng này: 133304
Tổng truy cập: 3848516