Triển khai thực hiện việc thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

18/10/2022    Lượt xem: 131    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai; Thúc đẩy bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ của người dân; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế. Do đó, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về triển khai thực hiện việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2022 có 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác; Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện đạt 50%.

Cùng với đó, là phải hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục; các bệnh viện, cơ sở y tế phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán viện phí và phí dịch vụ y tế. Các trường học, cơ sở giáo dục; các bệnh viện, cơ sở y tế phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán học phí, viện phí và phí dịch vụ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo:

+ Sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức sau: mã vuông QR (Chuyển khoản/Thanh toán), qua website (Chuyển khoản/Thanh toán), Mobile Money và thẻ (POS); tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong nền tảng số quản trị trường học, cơ sở giáo dục; phần mềm quản lý bệnh viện, cơ sở y tế.

+ Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán thống nhất mẫu thông tin thanh toán không dùng tiền mặt đối với học phí và các khoản thu dịch vụ có tối thiểu các trường thông tin sau để tạo thuận lợi đối với việc xử lý: Họ và tên người trả tiền; Họ và tên người thụ hưởng; Lý do thanh toán; Mã/số hóa đơn thanh toán;

+ Các trường học, cơ sở giáo dục; các bệnh viện, cơ sở y tế bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh, hỗ trợ bệnh nhânvà các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí, viện phí và các dịch vụ; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của trường học, cơ sở giáo dục. các bệnh viện, cơ sở y tế.

Song song đó, cần phải tăng cường thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế đến mọi người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có tính lan tỏa trong cộng đồng, hướng tới nhóm đối tượng mục tiêu của các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế, qua đó giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời khen thưởng, vinh danh, xếp hạng, đánh giá các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, phải tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và trong các bệnh viện, cơ sở y tế

Đồng thời, phải triển khai thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động chuyển đổi số, thanh toán điện tử và cơ chế giải quyết tranh chấp có thể phát sinh trong các hoạt động sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ huynh, học sinh và các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo; cũng như của bệnh nhân, và người sử dụng dịch vụ y tế và các bệnh viện, cơ sở y tế; Đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về các hành vi lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế; phối hợp giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Kế hoạch giao Phòng Văn hóa và thông tin chủ trì, phối hợp với Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Website huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tuyên truyền các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số giáo dục, y tế, các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để khuyến cáo, thông tin trên cổng thông tin điện tử về chuyển đổi số nhằm phổ biến rộng rãi đến các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Phòng Giáo dục và Đào tạo  chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện hỗ trợ, thúc đẩy các trường học và cơ sở giáo dục thuê, mua sử dụng các giải pháp, nền tảng số giáo dục; Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục triển khai áp dụng các nền tảng phục vụ chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập; Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các trường học, cơ sở giáo dục phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán học phí và phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2283
Tuần này: 2283
Tháng này: 8501
Tổng truy cập: 2107608