Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

18/10/2022    Lượt xem: 55    In bài viết   Độ tương phản  

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thanh huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện các nội dung tại mục 2 của Thông báo số 341-TB/HU ngày 14/9/2022 của Huyện ủy Dầu tiếng về kết luận và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên địa bàn huyện theo đúng quy định và đảm bảo thời gian theo chỉ đạo.

Theo đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 tại Trung tâm phục vụ hành chính công huyện và bộ phận một cửa các xã, thị trấn; và các chế độ hỗ trợ cho Đội hình tình nguyện viên các cấp trong huyện, nhằm đảm bảo cho đội tình nguyện viên hoạt động hiệu quả, thiết thực và đảm bảo theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu xin ý kiến của Sở Nội vụ Bình Dương về việc bố trí nhân sự, cơ cấu bộ máy của Trung tâm phục vụ hành chính công huyện.

Đồng thời, Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thanh huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên tuyên truyền khuyến khích người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thông tin ứng dụng công nghệ thông tin, cổng hành chính công của huyện.

Ngoài ra, Văn phòng HĐND-UBND và Trung tâm phục vụ hành chính công huyện nghiên cứu nội dung Kế hoạch số 744/KH-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về tổ chức và triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, để có hướng dẫn cụ thể cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành Quyết định xây dựng Đội hình tình nguyện viên và thực hiện các chế độ theo đúng quy định./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2429
Tuần này: 2429
Tháng này: 8647
Tổng truy cập: 2107754